Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Licht, daden en vruchten

“Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” Mt. 5:14-16.

We zijn dus het licht in de wereld. Wij zijn niet alleen het lampje dat Jezus gebruikt om Zijn Licht doorheen te stralen, maar we zijn ook het licht zélf. Ja maar, Jezus is toch het licht van de wereld (Jh. 8:12)? Klopt, maar in Jezus zijn wij ook licht (Ef. 5:8)! Doordat wij in Jezus zijn en de Vader en Jezus bij ons wonen (Jh. 14:23) is het licht dat wij zijn en uitstralen ook Zijn licht.

Afbeelding van twee spaarlampen

Het licht kan minder fel worden of doven. Net als de rank die niet aan de wijnstok blijft geen vrucht kan dragen. Het is belangrijk om in Jezus te blijven, dan blijft Hij ook in ons (Jh. 15:4), dan zal je veel vrucht dragen, veel licht uitstralen (Jh. 15:5). Vergelijk het met het verschil tussen een 15 Watt lamp en een 60 Watt lamp. In Jezus tijd waren er nog geen gloeilampen, Hij had het over olielampen. Om die brandend te houden moest je ervoor zorgen dat er genoeg olie in zat, die moest je telkens bijvullen. Denk ook aan de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden (Mt. 25:1-13).

Licht heeft duisternis nodig om gezien te worden

Als je een lamp aansteekt in een goed verlichte ruimte heeft het niet veel effect. Als je een lamp aansteekt in een donkere ruimte wordt de hele ruimte verlicht. God heeft het licht gemaakt toen de aarde nog heel ruw was en donker (“de duisternis lag over de oervloed” Gn. 1:2-3). Hij scheidde het licht van de duisternis. Eerst was het volledig donker, daarna was het veel minder donker (alleen ‘s nachts nog). Het licht dat gemaakt werd verdreef de duisternis.

Als je een lamp aansteekt in een donkere ruimte wordt verlicht wat eerst verborgen was. Het verborgene wordt ontmaskerd, het wordt openbaar (Ef. 5:13). Als jij dus op donkere plaatsen komt wordt de duisternis verdreven, wordt de donkere plek verlicht en wordt hetgeen verborgen was openbaar. Daar hoef je nog niks voor te doen, je bent zelf licht, dus door jouw aanwezigheid wordt het al verlicht. Door ergens te zijn, schijn je licht.

Goede daden en goede vruchten

Terug naar Matteüs 5: “opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel”. Aha, we moeten dus dingen (goede daden) doen, zodat ze die kunnen zien. Nee! Door licht te zijn doe je goede daden. Door licht te zijn ontmasker je het verborgene. Het gaat niet om de daden, maar om het licht. Door wat jij doet en wie jij bent zien ze het licht. Als iemand ergens een lamp aansteekt zie je het goede wat dat licht doet: het ontmaskert het verborgene. Als ze jou zien, het licht dat jij bent, dan herkennen ze daar iets van de Vader in. Dan moeten ze wel herkennen dat Hij het is die jou aangestoken heeft. Daarmee geven ze Hem eer. Daar draait het uiteindelijk allemaal om.

Wat je doet komt voort uit wie je bent. Als jij licht bent ben je goed ("God zag dat het licht goed was" Gn. 1:4) en doe je goede daden (Mt. 5:16). Zonder licht kun je geen goede daden voortbrengen. Een boom herken je aan de vruchten. Een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen en een goede boom geen slechte vruchten (Mt. 7:17-18). Voordat je over je daden en vruchten (wat je doet en wat je voortbrengt) nadenkt is het belangrijk om eerst na te denken over wie je bent.

Afbeelding van een tros druiven

Je bent gemaakt om goede daden te doen, om goede vruchten voort te brengen. God heeft daar al een voorbereiding voor gedaan en Hij heeft het mogelijk gemaakt: “Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” Ef. 2:10 NBG.

Het begint met wie je bent: jij bent het licht van Jezus Christus in de wereld. Dan kan het niet anders of de mensen om je heen zien verschil, ze zien licht en de vruchten daarvan: “Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid” Ef. 5:9.

Voel jij je een 15 Watt lampje of een 60 Watt lampje? Ervaar jij dat je licht bent? Zie je goedheid, gerechtigheid en waarheid terug in je leven?

Categorie: Theologie van werk