Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Categorie: Theologie van werk

Wat iedereen vergeet over discipelschap

Het evangelie van Jezus Christus is relevant voor heel ons leven, voor alle gebieden. Dit zijn we vergeten doordat we geloof beperken tot ons privéleven.

De oorsprong van werk: Is werk vòòr of ná de zondeval ontstaan?

Denk jij ook dat werk ontstaan is als gevolg van de zondeval? Werken is onderdeel van Gods bedoeling met de mensheid, werken is Gods wil. Hij heeft het al in de schepping ingebakken.

Werk als roeping van God?

81% van de katholieken ervaart hun werk als roeping van God.

Liefde voor arbeid

De liefdesrelatie met God de Vader is de belangrijkste van ons leven. Daar bovenop hebben we als het ware een arbeidsrelatie met God.

Licht, daden en vruchten

Jezus zegt dat wij het licht in de wereld zijn. Wat betekent dat?