Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Wat iedereen vergeet over discipelschap

“Geloven is een hobby die we op zondagochtend in de kerk en op dinsdagavond op de huiskring beoefenen. Als je écht fanatiek bent ga je ook nog naar de gemeentebidstond op donderdagavond, maar dan ben je wel een echte die-hard christen.”

Dat is een gedeelte van mijn preek die ik laatst in EBG Het Baken mocht houden.

Dit is wat er van ons geloof is overgebleven: we hebben het tot een hobby gemaakt. De oorzaak daarvan is de Sacred-Secular Divide (SSD), het denkbeeld dat er een scheiding bestaat tussen heilige en seculiere zaken.

De SSD heeft ervoor gezorgd dat we geloof beperken tot ons privéleven en dat we niet in staat zijn om God te ervaren in andere gebieden van ons leven.

We zijn iets vergeten…

De waarheid is dat het evangelie van Jezus Christus niet alleen relevant is voor ons privéleven. Het evangelie is relevant voor heel ons leven, voor alle gebieden. Ja, ook voor ons werk!

Jezus volgen doe je niet alleen in je “geloofsleven” (alsof dat gescheiden is van je “gewone leven”), maar ook in je gezin, in je werk, in je hobby, in je familie, in je vriendenkring, in je financiën enz. enz. Discipelschap is niet beperkt tot de zondag en de dinsdag. Discipelschap is voor heel je leven.

We noemen dit met een mooi woord: Whole Life Discipleship.

Alle kamers van je leven

In evangelische kringen wordt er wel eens gezegd dat het belangrijk is om Jezus toe te laten in alle kamers van je huis (hart), zodat Hij daar een grote schoonmaak kan gaan houden.

Eigenlijk gaat het nog verder dan dat: we zouden Jezus moeten toelaten in alle kamers (gebieden) van ons leven! Dan volgen we Jezus in ieder gebied van ons leven.

Naast volgeling betekent het woord discipel ook leerling. Het onderwijs van Jezus is niet alleen bedoeld voor ons geloofsleven maar voor heel ons leven!

Verandering van binnenuit

Het gaat er niet om dat je nu een set regels gaat toepassen op al die gebieden in je leven. De verandering ontstaat van binnenuit, vanuit jouw intieme relatie met God. Daar ben je aangesloten op de Bron en van daaruit stroomt verandering naar alle gebieden in je leven.

Het koninkrijk van God is niet beperkt tot de zondag en de dinsdag:

‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.’ (Mt. 13:33)

Vergeet het niet meer: discipelschap is voor heel je leven!

Vind jij het lastig om God te ervaren in alle gebieden van je leven (bijv. in je werk)? Hoe ga je daarmee om?

Categorie: Theologie van werk