Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Categorie: Leiderschap

Nehemia: schenker aan het hof van de koning

Nehemia is schenker van de koning. In die functie ontwikkelt hij hele belangrijke competenties die hij later gebruikt bij het leiden van het herstel van Jeruzalem.