Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Categorie: Sacred-Secular Divide

Het probleem van de Sacred-Secular Divide (en hoe jij het kunt oplossen)

De Sacred-Secular Divide is een onbewust denkpatroon dat een scheiding maakt tussen heilig en seculier, tussen geestelijk en natuurlijk, tussen de kerk en de wereld. In dit artikel leg ik uit wat de Sacred-Secular Divide is, welke oorzaken het heeft en wat de gevolgen er van zijn. Daarnaast laat ik je zien hoe jij persoonlijk dit probleem kunt oplossen

De scheiding van kerk en werk

In 1795 werden kerk en staat gescheiden. Hebben wij als christenen in onze tijd een scheiding tussen kerk en werk teweeggebracht?