Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Het probleem van de Sacred-Secular Divide (en hoe jij het kunt oplossen)

Heb jij weleens een preek over werk gehoord?

Zo nee, dan hoor je bij de groep van 50% van de christenen die nog nooit een preek over werk hebben gehoord.

Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de prediking alleen relevant is voor het persoonlijke leven en het kerkleven, maar niet voor het leven op het werk.

Dit zijn een paar symptomen van wat de geleerden noemen: de Sacred-Secular Divide.

Het gevolg van de Sacred-Secular Divide is dat de meeste christenen niet of nauwelijks zijn toegerust voor de plaats waar ze de helft tot tweederde van de tijd die ze wakker zijn doorbrengen.

Wat is de Sacred-Secular Divide?

Eerder heb ik in het artikel ‘De scheiding van kerk en werk’ een korte uitleg van de Sacred-Secular Divide gegeven, maar nu zal ik er dieper op in gaan.

De Sacred-Secular Divide is een onbewust denkpatroon dat een scheiding maakt tussen heilig en seculier, tussen geestelijk en natuurlijk, tussen de kerk en de wereld.

Dit denkpatroon veroorzaakt het idee dat God wel geeft om religieuze activiteiten zoals Bijbel lezen, bidden, naar de kerk gaan, aan een huisgroep deelnemen, evangeliseren op straat etc. maar dat Hij niet geeft om activiteiten zoals werk, school, huiswerk, voetbal, etc.

Door dit denkpatroon worden het geloof en de invloed daarvan naar de vrije tijd verbannen. Twee voorbeelden hiervan:

  1. Een nieuwe jeugdleider voor de zondagsschool wordt ingezegend maar we bidden nooit voor zijn werk door de week: een klas met pubers wiskunde bijbrengen.

  2. We bidden voor de namen die onze overzeese zendelingen doorgeven, maar de naam van de baas van ons huisgroeplid weten we niet.

In feite heeft de Sacred-Secular Divide zelfs een complete christelijke subcultuur voortgebracht: christelijke muziek, christelijke boeken, christelijke conferenties, christelijke posters, christelijke sieraden, christelijke kleding, christelijke bedrijven, christelijke therapeuten, christelijke politieke partijen enz. enz. Plak ergens een Ichthus-vis op en het is onderdeel van de christelijke subcultuur.

De Sacred-Secular Divide veroorzaakt in de praktijk een geloof dat alleen voor de zondag (kerkdienst) en de woensdagavond (huisgroep) is. Ik noem dit een appeltaartgeloof.

Het Appeltaart Model

Je hebt je leven: baan, huis, vrouw, kinderen, hobby en een huisdier (in willekeurige volgorde van belangrijkheid). Vervolgens komt daar bovenop, om je leven compleet te maken, je geloof. Dit noem ik het Appeltaart Model: je leven is de taart en die maak je compleet door het toefje slagroom dat geloof heet. Je geloof werkt niet door in ieder gebied van je leven.

Oorzaken van de Sacred-Secular Divide: verkeerde percepties

De belangrijkste oorzaak van de Sacred-Secular Divide is te vinden in het Griekse dualistische denken van het Platonisme en Neoplatonisme. Binnen dit denken wordt een sterk onderscheid gemaakt tussen het geestelijke en het natuurlijke/materiële. Het geestelijke is goed en het natuurlijke is slecht.

Werk werd gezien als een noodzakelijk kwaad dat op de mensen werd gelegd die niet in de gelegenheid waren om zich helemaal aan de contemplatie (meditatie) te wijden. Via kerkvader Augustinus is dit dualistische denken in de eerste eeuwen binnen de kerk verspreid. Door de instelling van kloosters voor monniken in de Middeleeuwen is dit denken verder gevestigd.

Deze verkeerde perceptie van werk heeft gezorgd voor een negatief beeld van werken bij veel christenen (zie ook 'De oorsprong van werk'). Werk is juist door God bedoeld en ligt al sinds het begin opgesloten in de schepping!

Het werk van de kerk

Vaak ligt de nadruk van het werk dat de kerk doet op de omgeving in en rond de kerk. We proberen mensen in de kerk te krijgen. We nodigen mensen uit om naar een (speciale) kerkdienst of Alpha cursus te komen.

De focus leggen we hiermee heel sterk op het beeld van de kerk als stad op een berg en een lamp die je niet onder de korenmaat zet (Mat. 5:14-15). De andere kant, de kerk als het zout dat verspreid wordt, belichten we niet of nauwelijks (Mat 5:13). Kerk en geloof gaan over die plaats en die mensen die bij de plaatselijke gemeente horen. Kerk en geloof op je werk, op het voetbalveld, in de sportschool etc. komen niet ter sprake.

Deze verkeerde perceptie heeft ervoor gezorgd dat we de kerk en haar activiteiten op het Sacred gebied hebben geplaatst en het overige (werk, sport, etc.) op het Secular gebied.

De kijk op discipelschap

Bij het woord discipelschap denken we meestal aan leerlingen die de Bijbel leren toepassen in hun leven, volgelingen van Jezus. Vaak blijft deze toepassing van de Bijbel op het werk redelijk persoonlijk: van het werk neem je geen pak papier mee naar huis, je gaat geen buitenechtelijke relaties met collega’s aan etc. De nadruk ligt op de persoonlijke integriteit.

Maar is discipelschap niet meer dan dat? Gaat het er niet om dat je complete leven veranderd wordt door Jezus?

Het Woord van God zou moeten doorwerken in alles wat je doet: in de producten die je maakt, in de systemen en structuren binnen je bedrijf, in de arbeidsomstandigheden van je medewerkers etc. Het is eenvoudig om persoonlijk integer te zijn terwijl je als bedrijf arbeiders in India misbruikt voor jouw productie!

Deze verkeerde perceptie heeft ervoor gezorgd dat we de Bijbel toepassen op onze persoonlijke levens maar niet op de omgeving waar we in zitten.

Naar een oplossing

Je hebt nu een idee van wat de Sacred-Secular Divide is, wat de oorzaken ervan zijn en wat de gevolgen zijn die het met zich meebrengt. Jij kan persoonlijk voor een oplossing van dit probleem zorgen!

Denk eens na over de volgende uitspraak:

"Het koninkrijk van God is méér dan dat wat wij 'christelijk' noemen."

Jezus vergeleek het koninkrijk met een beetje zuurdesem dat, als je het in een zak meel stopt, al het meel zuur maakt (Luk. 13:20-21). Als christen ben jij een drager van het koninkrijk van God, je bent er onderdeel van. Als jij in jouw omgeving gestopt wordt als een beetje zuurdesem dan kun jij je omgeving doorzuren, beïnvloeden, veranderen!

Jouw oplossing voor het probleem van de Sacred-Secular Divide is om niet te proberen om mensen naar onze christelijke subcultuur te halen maar om het koninkrijk van God naar hen toe te brengen!

Welke gevolgen heeft de Sacred-Secular Divide in jouw leven? Denk je dat jij dit probleem kan oplossen?

Lees ook deze artikelen

  1. De scheiding van kerk en werk

  2. De oorsprong van werk

  3. Werk als roeping van God?

  4. Boekreview Moderne Koningen

Foto door: Robert S. Donovan.