Geloof in je werk

christen zijn op je werk

De oorsprong van werk: Is werk vòòr of ná de zondeval ontstaan?

Denk jij ook dat werk ontstaan is als gevolg van de zondeval?

Lange tijd heb ik naar mijn werk gekeken met een negatieve blik: we móeten heel ons leven werken, het kost ons veel moeite en we moeten zweten voor ons brood.

Dit komt voort uit deze tekst in Genesis, de vervloeking door God als gevolg van de eerste zonde van Adam en Eva:

Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug. (Gen. 3:17-19)

Deze tekst bepaalt het beeld dat heel veel christenen van werk hebben: een noodzakelijk kwaad om brood op de plank te krijgen. Deze tekst is ook een mede oorzaak dat we denken dat seculier werk minderwaardig is ten opzichte van het “werk voor de Heer” (dit denken noemen we de Sacred-Secular Divide).

Echter, de werkelijke oorsprong van werk ligt niet ná de zondeval maar vòòr de zondeval. God rustte op de zevende dag van zijn scheppingswerk (Gen. 2:2). Hij gaf de eerste mens de opdracht om de aarde te bevolken en over haar te heersen (Gen. 1:28). Hij plantte de eerste mens in de hof van Eden met de taak om die te bewerken en te bewaken:

God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. (Gen. 2:15)

Werken is onderdeel van Gods bedoeling met de mensheid, werken is Gods wil. Hij heeft het al in de schepping ingebakken. Door de zondeval is het niet ontstaan, het is alleen zwaarder geworden. Dit zorgt voor een veel positiever beeld. Werk doet ertoe, is niet slechts om je brood op de plank te krijgen, maar is een belangrijk deel van je leven!

Hoe verandert dit jouw blik op je werk?

Categorie: Theologie van werk