Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Nehemia: schenker aan het hof van de koning

In het verhaal van Nehemia staat een zinnetje wat we vaak over het hoofd zien en niet op waarde schatten:

“In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning.” (Neh. 1:11)

We nemen dit feit voor waar aan en gaan verder met het verhaal. Toch schuilt er in dit kleine zinnetje belangrijke informatie die bepaalt hoe we de rest van het verhaal moeten zien.

Zullen we eens kijken wat we hiermee kunnen?

Nehemia: een Israëliet

Nehemia, een Israëliet in de ballingschap, werkt aan het hof van de Babylonische koning Artaxerxes Longimanus. Zijn broer Chanani komt hem vertellen dat het niet goed gaat met de Joden die naar Jeruzalem zijn gegaan. Ze zijn daar het mikpunt van spot en de muren van de stad liggen in puin.

Nehemia is er kapot van. Hij rouwt dagenlang, zit huilend op de grond, vast en roept God aan. Als Nehemia de wijn aanbiedt aan de koning vraagt deze waarom hij zo somber is. Nehemia vertelt over de Joden en Jeruzalem en vraagt of hij een tijdje verlof mag om de stad te herbouwen. Hij krijgt toestemming en gaat op weg. In Jeruzalem herbouwt hij binnen zes maanden de stad weer op en wordt daarna gouverneur van Judea. Hij herstelt de stad en het volk.

Leiderschapsontwikkeling

Ik ben bezig in een boekje getiteld Leading with Significance, van David L. McKenna (org. titel Becoming Nehemiah). Het gaat over Nehemia en zijn leiderschap. McKenna haalt in het boekje een model van leiderschapsontwikkeling van Warren G. Bennis en Robert J. Thomas aan.

In hun model is de Crucible de belangrijkste factor: een ervaring, een periode, waar de toekomstige leider doorheen gaat. Een ervaring waar hun waarden worden getest, vaak door tegenspoed, en waar hun competenties worden ontwikkeld, vaak door het risico van falen. McKenna ziet deze vuurproef terug bij de Bijbelse leiders: Mozes in de woestijn, David in de velden als herder, Jezus in de wildernis en Paulus in Damascus, bijvoorbeeld.

Nehemia: een leider

McKenna legt uit dat Nehemia zijn eigen Crucible had: zijn vuurproef-ervaring die hem voorbereidde op het leiden van het herstel van Jeruzalem. Nehemia was de schenker van de koning. Een niet te onderschatten zware taak waardoor hij gevormd en toegerust werd.

Als schenker moest Nehemia de wijn van de koning voorproeven om te bewijzen dat de wijn niet vergiftigd was. Iedere dag opnieuw moest hij de eerste slok nemen. Iedere dag opnieuw kon de eerste slok zijn laatste slok zijn, een baan met dagelijks levensgevaar. Iedere dag opnieuw waren alle ogen op hem gericht. Een valse glimlach of een onbedoelde frons laat alle alarmbellen rinkelen.

McKenna ziet zeven competenties die Nehemia ontwikkelde in deze dagelijkse vuurproef als schenker van de koning:

 1. Dienen onder autoriteit. Je kunt niet leiden met autoriteit als je niet geleerd hebt te dienen onder autoriteit. Nehemia diende onder een zwaar autoritaire koning.

 2. Analyseren van een situatie. Nehemia’s verantwoordelijkheid begint al lang voor de eerste slok wijn, en hij moet een foutloos proces inrichten vanaf de wijngaard waar de druiven groeien tot aan het moment dat hij de beker aan zijn mond zet.

 3. Mensen activeren. In het hele proces van druif tot wijn zet Nehemia mensen aan het werk.

 4. Op details letten. Nehemia moet ervoor zorgen dat alles tot in de kleinste details klopt, dat er geen fouten gemaakt kunnen worden en zal geregeld persoonlijke controles uitvoeren.

 5. Samenzweringen voor zijn. Artaxerxes was als koning van Babylon de machtigste man van het Midden Oosten en zal een geliefd doelwit zijn voor externe en interne dreigingen.

 6. Aanpassen aan crisis. Te midden van rumoeren van opstand en echte dreigingen moet Nehemia rustig en beheerst blijven.

 7. Verantwoordelijkheid dragen voor het resultaat. Het resultaat van Nehemia’s werk wordt direct duidelijk: het leven of de dood van Nehemia.

Jij: een leider?

Wellicht herken je zo’n vuurproef-ervaring in je leven. Een periode of gebeurtenis die je diep raakt en je heeft gevormd tot wie je nu bent. Misschien ga je daar nu doorheen maar ervaar je dat niet zo. In dat geval: geef niet op!

Door zijn vuurproef ontwikkelde Nehemia competenties die hij later zou inzetten voor het herstel van Jeruzalem. Neem een situatie in gedachten waar je voor staat of denk je in dat jij de ommekeer moet brengen in een neergaande situatie (of dat nu in het bedrijfsleven, in de educatie of in de kerk is) en stel jezelf deze vragen:

 1. Onder welke autoriteit leid je?

 2. Hoe analyseer je de situatie waarin je moet werken?

 3. Wat is de nood of behoefte die jouw mensen zal activeren?

 4. Hoe beschrijf je je plan en leidt je je mensen?

 5. Hoe let je op de details?

 6. Welke interne of externe tegenstand verwacht je en hoe ben je ze voor?

 7. Is er een potentiële crisis waaraan je je moet aanpassen?

 8. Wat zijn de meetbare resultaten waarvoor je je verantwoordelijk stelt?

Nehemia had groot succes bij het herstel van Jeruzalem en hij wist dat God aan zijn zijde was. En jij?

Foto door: roblisameehan

Categorie: Leiderschap