Geloof in je werk

christen zijn op je werk

De blijvende verandering

Vorige week hebben we gezien dat Mozes een doek voor zijn gezicht deed als hij met God had gesproken. Het gevolg daarvan was dat de Israëlieten de glans op zijn gezicht niet meer konden zien.

Maar waarom deed Mozes nou die doek voor zijn gezicht? Waarom mochten de Israëlieten die glans niet meer zien? En wat betekent dat voor jou en mij?

In 2 Korintiërs 3 vinden we het antwoord op deze vragen. In dit stuk vergelijkt Paulus het oude verbond met het nieuwe verbond. In vers 7, 11 en 13 staat waarom Mozes een doek voor zijn gezicht deed:

“zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween.” (2 Kor. 3:13)

Blijvende glans

Mozes bracht de wet, het oude verbond, en dat ging gepaard met een behoorlijke hoeveelheid luister. De Israëlieten durfden niet dichterbij te komen! De Heilige Geest brengt het nieuwe verbond en dat gaat gepaard met nog veel meer luister.

De glans die bij Mozes verdween onder het oude verbond is blijvend onder het nieuwe verbond. Nadat Mozes een ontmoeting met de Heer had gehad verdween de glans van zijn gezicht, maar als wij een ontmoeting met de Heer hebben verdwijnt de glans niet van ons gezicht.

Je straalt dus. Hoe dan ook. Of je het nu merkt of niet.

Hoe ziet die glans eruit?

Hoewel je aan sommige mensen letterlijk kunt zien dat ze een ontmoeting met de Heer hebben gehad, is dat bij de meeste mensen niet het geval. De glans die van ons afstraalt hoeft ook niet altijd letterlijk te zien te zijn.

Het is te zien en te merken aan wat je meebrengt, aan wat je uitstraalt, aan wat je overbrengt op anderen. Zo hebben Judy en ik een keer meegemaakt dat iemand bij wie we regelmatig op afspraak kwamen vertelde dat ze altijd zo rustig werd als wij er waren. Ook al had ze nog zo’n drukke, stressvolle dag, wij brachten rust mee, zo zei ze. Dat is de glans van de Heer die van je afstraalt.

Blijvende glans, blijvende verandering

Eén van mijn favoriete Bijbelteksten is 2 Korintiërs 3:18:

“Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.” (2 Kor. 3:18)

We kunnen de luister van de Heer zien, met een onbedekt gezicht waar geen doek meer voor zit, face-to-face, net als Mozes. Door de Heilige Geest worden we steeds meer en meer veranderd. We gaan steeds meer en meer op Hem lijken.

In een Engelse vertaling staat dat we veranderd worden “from one degree of glory to another”. Van het ene niveau naar het andere, telkens hoger, telkens meer. Dat zijn blijvende veranderingen.

Vraag: Hoe zien mensen het aan jou dat je een ontmoeting met de Heer hebt gehad? Besef je dat je veranderd wordt en steeds meer op Hem gaat lijken?

Categorie: Theologie van werk