Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Full Freedom Award

Ieder jaar worden de Four Freedoms Awards uitgereikt, in de even jaren in Middelburg en in de oneven jaren in New York. Op 11 september worden ze dit jaar in New York uitgereikt. Mensen met een belangrijke bijdrage aan de vrijheid van meningsuiting (Freedom of Speech and Expression), vrijheid van godsdienst (Freedom of Worship), vrijwaring van gebrek (Freedom from Want) en vrijwaring van vrees (Freedom from Fear) krijgen hiervoor een onderscheiding.

Als christen heb je ook veel vrijheden. De Galatenbrief spreekt daar heel duidelijk over. Paulus had gedurende zijn verkondiging daar alles verteld over het geloof en vertrouwen in Christus. Toen Paulus weg was zijn er een paar genaderovers in Galatië geweest die door hun onderwijs de Galaten hun vrijheid ontnamen. Als reactie daarop schrijft Paulus een brief aan de gemeenten in Galatië waarin heel duidelijk staat welke vrijheid bij het christelijke leven hoort: je bent vrijgekocht van de vloek (3:13), je bent vrijgekocht van de wet om een kind van God te worden en om erfgenaam te worden (4:5-7), je bent bevrijd opdat je in vrijheid zou leven (5:1) en je bent geroepen om vrij te zijn (5:13).

Er is er maar één aan wie we deze volledige vrijheid te danken hebben: Jezus Christus. Ik stel voor dat we een nieuwe award in het leven roepen: de Full Freedom Award. Jezus zou die keer op keer winnen.

Ervaar jij die volledige vrijheid waar Paulus over schrijft?