Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Vier vragen voor vandaag: Passie

In de vorige vier vragen voor vandaag hadden we het over het buigen voor afgoden. Vandaag wil ik je uitdagen om na te denken over (je) passie.

In Europa is het gangbaar om je sterke en zwakke punten in kaart te brengen en vervolgens je zwakke punten bij te schaven. In Amerika is het gangbaar om juist je sterke punten verder te ontwikkelen zodat je daarin uitblinkt. Vaak zijn de dingen waar je goed in bent, je sterke punten, ook de dingen die je leuk vind om te doen, waar je gepassioneerd over bent.

  1. Welke zou jij graag willen doorontwikkelen: je sterke punten of je zwakke punten?

Martin Luther King had een droom. Een Amerika met eerlijke burgerrechten, zonder rassenscheiding, vol vrijheid, waar ieder gelijk werd behandeld. Zijn droom bracht vele mensen op de been en zorgde er uiteindelijk voor dat een einde aan de rassenscheiding werd gemaakt.

  1. Wat is jouw droom?

Nehemia had de droom om de stadsmuren van Jeruzalem te herbouwen. Ondanks forse tegenstand ging hij door en kon uiteindelijk de deuren in de poorten hangen.

  1. Door wie of wat laat jij je tegenhouden om je droom te realiseren?

Veel hoogopgeleiden blijven, vanwege de economische omstandigheden, zitten op de plek waar ze nu zijn. Het switchen van baan brengt teveel risico met zich mee. Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn belangrijker dan het hebben van een droombaan.

  1. In hoeverre zijn de huidige economische omstandigheden van invloed op jouw passie?

Categorie: Passie