Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Het geheim van het zout van de aarde

Spiegel 1: “Jullie zijn het zout van de aarde.” Mat. 5:13

Vandaag wil ik het hebben over het zout der aarde, als onderdeel van onze serie De Spiegel over je identiteit in Christus.

Er zijn 14.000 toepassingen van zout.

Veertienduizend!

In deze post ga ik ze niet allemaal bespreken, maar laat ik je wel zien wat het betekent om het zout van de aarde (zout der aarde) te zijn. Dit valt uiteen in drie toepassingen:

  • Bederf tegen gaan

  • Smaak maken

  • Teken van het verbond met God

2000 jaar bederfwerende christenen

Kritische mensen vragen wel eens wat 2000 jaar christendom nu heeft uitgewerkt. Je kunt ook de vraag stellen wat de wereld zou zijn geweest zonder 2000 jaar zout der aarde: christenen die het bederf tegen gaan. Zou de aarde nog bestaan?

Al bij het begin van de schepping heeft God ons de opdracht gegeven om die te bewaken en te bewaren (Gen. 2:15). Zout gaat bederf tegen. Als christen kun je bederf tegen gaan. Denk aan moreel verval of onethische praktijken. Een voorbeeld in je werk laat zich niet moeilijk vinden, toch?

Smaakmaker

Daarnaast is zout een ingrediënt in veel gerechten. Het brengt smaak en brengt andere smaken naar boven. Zo ben je ook een ingrediënt van Gods plan met de wereld. Je bent geen eindproduct maar ingrediënt. Zout is een dienaar en dit zie je terug in je spreken:

Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. (Kol. 4:6 ESV)

Vaststaand verbond

De hierboven beschreven toepassingen en uitwerkingen zijn meestal wel bekend. Maar wist je dat zout in het Oude Testament in alle offers gebruikt moest worden? Aan alle offers (brandoffer, graanoffer, reukoffer etc.) moest zout toegevoegd worden, als teken van het verbond met God.

Er is zelfs een speciale term voor: zoutverbond. In de tijd van de Bijbel droegen mannen vaak een klein tasje met zout aan hun heup. Als ze dan een verbond aangingen namen ze een beetje van hun zout en stopten dat in het tasje van de ander. Als ze de voorwaarden hadden voorgelezen schudden ze hun tasjes zodat hun eigen zout met dat van de ander zou mengen. Om het verbond ongedaan te maken zouden ze het zout korreltje voor korreltje moeten scheiden, en dat is niet mogelijk. Het zout was symbool voor het vaststaan van het verbond.

Dit zou wellicht iets kunnen betekenen voor de contracten die jij met je klanten en leveranciers sluit. Of met je medewerkers.

Zout is goud

Naast dat zout veel toepassingen heeft is het ook heel kostbaar. Althans in de tijd van Jezus. In onze tijd is zout gemeengoed, het is goedkoop en eenvoudig verkrijgbaar. Als Jezus zegt dat je zout bent betekent dat ook dat je kostbaar bent.

Zout had zelfs tot in de 20e eeuw een belangrijke economische waarde. In diverse oorlogen werden soldaten uitbetaald in zout.

Lees de hele serie

Deze post is onderdeel van de serie De Spiegel, over je identiteit in Christus. In deze serie bekijken we wat dat betekent voor jou als christen in je werk. Het begin van de serie vind je hier.