Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Ben jij ook een onmondige erfgenaam van God?

Spiegel 10: “(...) en als Zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.” Gal. 4:7.

Wist je dat je een erfgenaam van God bent?

Wist je ook dat je, zolang je daar niks mee doet, hetzelfde bent als een slaaf?

“Zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis.” Gal. 4:1.

Om jou van die ‘onmondigheid’ af te helpen leg ik je in dit artikel uit wat het betekent om een erfgenaam van God te zijn.

Om te erven moet er iemand sterven

Een erfenis krijg je pas als je vader en/of moeder is gestorven. Dan pas komt de erfenis vrij. Als jij dus een erfgenaam van God bent, is Hij dan gestorven of gaat Hij nog sterven?

Hij is gestorven toen Jezus aan het kruis stierf. De erfenis is vrijgekomen.

De verdeling van de erfenis

In het Nederlandse erfrecht kan de erfenis op twee manieren worden verdeeld:

  1. Volgens de wil van de erflater, zoals hij/zij dit in een testament heeft vastgelegd.

  2. ‘Bij verstek’, de erfenis wordt dan in gelijke delen volgens een wettelijk bepaalde volgorde verdeeld.

Volgens de Joodse wet kreeg de oudste zoon een dubbele portie van de erfenis. Hij moest daarmee de vrouwen in de familie onderhouden.

Bij God is het anders: Jezus is als oudste Zoon de erfgenaam van ‘alle dingen’ (Heb. 1:2 NBG) en wij zijn volgens de ‘belofte aan Abraham’ erfgenamen (Gal. 4:28).

Opeisen of verwerpen?

Als je een erfenis krijgt kun je in Nederland kiezen om die op te eisen of te verwerpen (bijvoorbeeld als je veel schulden erft).

Wat doe jij met de erfenis van God? Eis je hem op (in positieve zin) of verwerp je hem?

Wat is dan de erfenis?

Tsja, dat is een lastige vraag, die ik niet volledig kan beantwoorden. Er staat best veel in de Bijbel over de erfenis maar soms is het ook best een beetje vaag :). In ieder geval kun je bij de erfenis denken aan:

Bovendien hebben we de Heilige Geest ontvangen als een voorschot op onze erfenis (Ef. 1:14). Misschien heb je daar op dit moment meer dan genoeg aan?

Je bent erfgenaam van God. Je hebt een voorschot gekregen. Ga jij je erfenis opeisen?

Lees de hele serie

Deze post is onderdeel van de serie De Spiegel, over je identiteit in Christus. In deze serie bekijken we wat dat betekent voor jou als christen in je werk. Het begin van de serie vind je hier.