Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Ontdek de verborgen schat van Gods tempel

Wist je dat jij een tempel van God bent?

In dit onderdeel van serie De Spiegel laat ik je een interessante lijn vanuit het Oude Testament naar vandaag zien en leg ik je bovendien uit wat het betekent om een tempel van God te zijn.

Spiegel 12: “Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?” (1 Kor. 3:16).

Een kast van een huis voor God

Salomo heeft de tempel in Jeruzalem gebouwd. Het was een gigantisch project waarbij hij veel bouwmaterialen vanuit het buitenland liet overschepen. Het duurde 7 jaar voordat hij klaar was.

Salomo's vader David was de initiatiefnemer van de bouw van de tempel. Hij vond het ongepast (zielig?) dat God in een tent moest wonen terwijl hijzelf in een dik paleis zat. Hij wilde een huis voor God bouwen (2 Sam. 7:5,13).

Vakantiewoning voor God

In de zomer trekken horden Nederlanders naar het buitenland om “lekker naar de camping” te gaan. Caravans, vouwwagens en tenten worden meegesleept om het verblijf basic maar aangenaam te maken. Maar wist je dat God vroeger in een tent woonde?

De voorloper van de tempel was de tabernakel. Dit was een tent die God door Mozes liet maken terwijl het volk in Israël rondtrok in de woestijn. God droeg de Israëlieten op om de tabernakel te bouwen omdat Hij graag te midden van het volk wilde wonen (Ex. 25:8).

Jij als huis van God

De tabernakel en later de tempel werden gemaakt zodat God bij het volk kon wonen. Precies zoals in de hof van Eden, toen was God ook bij Adam en Eva! Omdat de breuk in de relatie tussen God en Israël niet zomaar hersteld was, werden er ook allerlei rituelen en offers bij de tabernakel en de tempel ingesteld.

De gelovigen worden in het Nieuwe Testament voorgesteld als een tempel van God. Ook de individuele gelovige wordt gezien als een tempel van God.

Jij bent dus een huis voor God!

Wat is nou die verborgen schat?

De bedoeling van jou als huis van God is dat God in jou kan wonen. Daarom staat er ook dat de Geest van God in je woont. Hetzelfde verlangen dat God had bij de tabernakel en de tempel heeft Hij ook nu: Hij wil bij jou wonen!

Hoewel je dat niet altijd zult ervaren woont de Geest altijd in je. Dat betekent dat Hij dus ook op je werk in je woont. Hij laat je niet alleen, Hij is er altijd bij! Hij beperkt zich niet tot jouw privéleven, tot buiten werktijd. Hij stopt niet bij de voordeur van je werk om jou alleen verder te laten gaan.

De tabernakel en de tempel werden gevuld met Gods aanwezigheid. Mozes en de priesters konden er niet binnengaan, want het huis van God was vol met Hemzelf (Ex. 40:35 en 1 Kon. 8:11). Hoe vol ben jij?

Lees de hele serie

Deze post is onderdeel van de serie De Spiegel, over je identiteit in Christus. In deze serie bekijken we wat dat betekent voor jou als christen in je werk. Het begin van de serie vind je hier.

Foto door: SC Fiasco.