Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Hoe je iedere dag een geestelijke download kunt hebben

Stille tijd. Het is een kerkwoord geworden, een woord wat wij christenen onder elkaar wel begrijpen maar wat voor een buitenstaander onbegrijpelijk is.

Toch is het houden van stille tijd een uitstekende manier om een intieme relatie met God te ontwikkelen, om één van geest met Hem te worden.

Hoe stil is stil?

Stille tijd houden betekent dat je iedere dag (of bijna iedere dag maar in ieder geval regelmatig) tijd neemt om alleen met God door te brengen. Veel christenen lezen dan in hun bijbel, schrijven iets in een dagboekje en bidden. Maar andere vormen zijn ook goed mogelijk: als je van schilderen houdt, ga schilderen, als je van dansen houdt, ga dansen.

Wat mij betreft betekent stille tijd niet per se stilte, als je maar iets vindt waarbij je je helemaal op God kunt richten.

Geestelijk downloaden

Jezus bracht regelmatig alleen tijd door met de Vader. Bijvoorbeeld:

  • toen het nieuws over Hem zich verspreidde (Lk. 5:16)

  • toen iedereen naar Hem op zoek was (Mc. 1:35)

  • voordat Hij de apostelen uitkoos (Lk. 6:12)

  • nadat Hij de discipelen had onderwezen (Lk. 9:28)

Jezus deed dit om contact met de Vader te onderhouden en te weten te komen wat op Zijn hart was. Voor Jezus was het ook een tijd om te zien wat de Vader deed, een tijd van geestelijke download:

“Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.” (Joh. 5:19)

Ook heeft Jezus gezegd dat het doen van de wil van de Vader zijn voedsel was:

“Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.” (Jh. 4:34)

Zo kun jij ook visie, wijsheid en opdrachten ontvangen door eenvoudigweg een intieme relatie met God te ontwikkelen door tijd met Hem door te brengen. Zo download je als het ware een stukje koninkrijk:

“Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.” (Mt. 6:10)

Afbeelding van een stil meer en een berg

Alleen downloaden?

Voor iedereen die nu denkt dat ik veel te eenzijdig ben door het over “downloaden” te hebben: nee, het is niet gezond om alleen maar te downloaden.

Een relatie heeft twee partijen en communicatie gaat twee kanten op, dus een “upload” hoort er ook bij.

Wat kun je zoal uploaden? Nou, bijvoorbeeld gebeurtenissen die je hebt meegemaakt, emoties, aanbidding, eer, plannen, ideeën, verlangens etc. etc.

Geen moeten

Ik heb lang gedacht dat stille tijd min of meer verplicht is voor een christen, met name door het onderwijs wat erover gegeven wordt.

Laat me je vertellen dat stille tijd, geestelijke download of hoe je het ook wilt noemen absoluut niet verplicht is. Het is geen wet!

Laat me je ook vertellen dat het gewoon werkt. Test het maar, probeer het gewoon uit.

Hoe lang duurt stille tijd? Dat is heel verschillend van persoon tot persoon, maar zet je wekker gewoon een half uur of een uur eerder. ‘s Ochtends is mijns inziens de beste tijd voor stille tijd omdat de dag dan nog niet begonnen is, je hoofd is nog lekker leeg. :)

Is het erg als ik een keer oversla vanwege drukte? Nee, natuurlijk niet, het is geen wet. Maar juist in die periodes van drukte is het heel effectief omdat het alles in perspectief plaatst. Het was niet voor niets dat Luther zei:

“Tomorrow I plan to work, work, from early until late. In fact I have so much to do that I shall spend the first three hours in prayer.”

Houd jij stille tijd? Waarom wel/niet? Heb je praktische tips om met ons te delen? Wat vind je lastig?

Categorie: Heilige Geest