Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Wat we kunnen leren van Griekenland

Wie de afgelopen weken het nieuws heeft gevolgd, zal het niet ontgaan zijn: het gaat niet zo goed met Griekenland.

De staatsschuld is zover opgelopen dat die zich nu hoog boven de normen van een gezonde economie bevindt.

Omdat de situatie in Griekenland grote invloed heeft op de waarde van de euro en daarmee op het functioneren van de Europese economie, hebben de Europese lidstaten de koppen bij elkaar gestoken om afspraken te maken over noodhulp.

Samen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) lenen de Europese lidstaten miljarden aan Griekenland. Deze miljarden zouden in de behoefte van de Griekse economie moeten voorzien.

Het verschil tussen een nood en een behoefte

Tijdens het bijhouden van de ontwikkelingen rondom Griekenland trof me de volgende gedachte: in de situatie omtrent de hulp aan Griekenland wordt het verschil tussen een nood en een behoefte treffend zichtbaar.

Ga maar na: de Griekse economie is in nood. De Europese lidstaten zien deze nood en willen hierbij helpen. Dit kan pas als Griekenland aangeeft inderdaad behoefte te hebben aan die hulp.

De hulpverleners kunnen pas helpen in een nood als de hulpbehoevende een behoefte heeft!

Afbeelding van een stapel 50 eurobiljetten

Zie je de nood?

Als je naar de wereld kijkt, zie je dan een nood of een behoefte? De Bijbel is duidelijk, de schepping is in nood:

“Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.” (Rom. 8:22)

Als je om je heen kijkt zie je een enorme nood: daklozen als gevolg van natuurgeweld, vluchtelingen door oorlogen, records die worden verbroken op het gebied van aantal echtscheidingen, zelfdoding, jeugdcriminaliteit, drugshandel enz. enz.

Ook dichterbij huis zie je een grote nood, die we meestal samenvatten onder de noemer: alle mensen die Christus nog niet kennen.

Of zie je de behoefte?

Kun je helpen in die grote nood, alle mensen die die Christus nog niet kennen? Ja, zul je zeggen, door te evangeliseren. Toch kun je niet heel de wereld redden.

De situatie van de Griekse economie liet dit treffend zien: de Europese lidstaten en het IMF konden pas helpen toen Griekenland daarvoor open stond.

Toen Jezus 72 discipelen op pad stuurde gaf Hij hun een opdracht mee:

“Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren.” (Luk. 10:5-6)

Bij de vredelievende mensen mochten ze blijven en het koninkrijk verkondigen. Deze mensen stonden daarvoor open, ze hadden een behoefte.

Afbeelding van het Internationaal Monetair Fonds

Wanneer de nood een behoefte wordt

Het is belangrijk om je energie te richten op diegenen die ‘open’ zijn. Dit zullen misschien slechts 2 of 3 collega’s zijn. Ontwikkel met hen relaties, leer hen beter kennen.

Door de hulp van Europa aan Griekenland werden mij drie stappen van noodhulp duidelijk:

  1. Signaleer de nood

  2. Maak je gereed om te helpen

  3. Spring in zodra de nood een behoefte is

Vraag: Wat heb jij meegenomen uit de situatie omtrent Griekenland? Zie je noden of zie je behoeften om je heen?

Foto's door: Global Jet, Andres Rueda en brunosan

Categorie: Getuigen