Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Pak je schep en graaf die put open!

In het land waar Isaak woonde brak eens een hongersnood uit. Hij verzamelde zijn vrouw, personeel en bezit en trok op naar het land van koning Abimelech.

Koning Abimelech was een oude bekende van zijn vader Abraham, die had bij hem gewoond en een verbond met hem gesloten.

Isaak mocht in dat land wonen en werken.

Zijn vader Abraham had in de tijd dat hij daar woonde een aantal waterputten gegraven. Het volk van koning Abimelech had die allemaal dichtgegooid.

Isaak en zijn personeel groeven de putten weer open. Ze eisten het eigendom op en hadden zo een belangrijke watervoorziening die vader Abraham als erfenis had achtergelaten.

Putten op je werk

Isaak vond letterlijke waterputten in het land waar zijn vader Abraham al was geweest. Dit was een erfenis die Abraham had achtergelaten.

Zo kun jij op je werk ook op zoek gaan naar een erfenis die iemand vòòr jou heeft achtergelaten. Misschien zijn er ook wel waterputten die ooit zijn gegraven, maar in de loop van de tijd zijn dichtgegooid of verzand zijn geraakt.

Wellicht is er een gebedsgroep geweest die geestelijk gezien reeds invloed heeft gehad. Daarop zou jij kunnen voortbouwen.

Wie weet was de oprichter wel een christen en heeft die een fundament gelegd waarop jij verder kunt bouwen.

4 tips om putten te vinden

Ga eens op onderzoek uit. Bestudeer de bodem of je sporen ziet van waar eens een waterput lag. 4 tips voor je onderzoek:

  1. Vraag God om openbaring en wijsheid.

  2. Praat met collega’s die er al lang werken.

  3. Praat met oud-werknemers.

  4. Onderzoek of er vroeger een gebedsgroep was.

Als je een put hebt gevonden, graaf hem dan open en ga verder waar de vorige generatie gebleven was.

Het hele verhaal van Isaak lees je in Genesis 26.

Vraag: Zijn er putten op jouw werk?

Foto: izatrini_com.