Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Richt je eigen werkmonument op

Wat hebben Jakob, Mozes, Jozua, Samuël en Absalom met elkaar gemeen?

Allemaal hebben ze tijdens hun leven monumenten opgericht. Sommige van die monumenten bestaan vandaag de dag nog steeds, andere zijn in de loop van de tijd vergaan.

De monumenten markeerden belangrijke gebeurtenissen in hun leven en hun werk. Hoe markeer jij belangrijke gebeurtenissen in je leven en in je werk?

Tot hier en niet verder

Jakob vluchtte met al zijn verwanten en bezit weg bij Laban, bij wie hij had gewerkt om Lea en Rachel te kunnen trouwen. Laban haalde hem in en ze sluiten een overeenkomst.

“Daarop koos Jakob een steen uit en zette hem rechtop als gedenksteen.” (Gn. 31:45)

Ze maken een steenhoop die als getuige van de overeenkomst en als grens van ieders gebied dient:

“Deze steenhoop,’ vervolgde Laban, ‘en deze gedenksteen die ik hier heb neergezet, zijn alle twee getuige van de afspraak dat ik niet met kwade bedoelingen voorbij deze steenhoop naar jou zal komen, en jij niet naar mij.” (Gn. 31:51-52)

Dit moment en deze overeenkomst was voor Jakob heel belangrijk: het was een werkafspraak met een familielid dat nu feitelijk een concurrent was geworden. Het was de bevestiging van het feit dat Jakob nu volledig op eigen benen stond.

De gedenksteen markeerde deze gebeurtenis.

Welke gebeurtenissen zijn voor jou belangrijk?

In het leven van Jakob en in de levens van de andere personen die ik aan het begin noemde, waren er meerdere gebeurtenissen die richtinggevend voor de rest van hun leven waren.

Welke gebeurtenissen hebben er in jouw leven plaatsgevonden die richtinggevend zijn?

Misschien een nieuwe baan, de start van een eigen bedrijf, het binnenhalen van een belangrijke klant of het afronden van een groot project, of iets anders.

Hoe heb je deze gebeurtenissen gemarkeerd?

Zet letterlijk of figuurlijk een steen rechtop

De zomervakantie is een uitstekende tijd om na te denken over gebeurtenissen in je leven. Het is een prima gelegenheid om te kijken hoe het gaat en waar je naartoe wilt of hoe het staat met je relaties.

Denk deze zomervakantie eens na over vier grote veranderingen of gebeurtenissen in je leven, die richtinggevend zijn geweest voor waar je nu bent. Bedenk hoe je die hebt gemarkeerd zodat je eraan herinnerd wordt.

Als je ze niet gemarkeerd hebt, zet dan een steen rechtop of maak een steenhoop. Maak er een foto van en bewaar die. Dit kun je letterlijk doen, maar ook figuurlijk. Zo heb ik een trouwring om mijn vinger als markering van onze trouwdag. En werk ik iedere dag op mijn Apple monitor als markering van de start van mijn bedrijf.

Vraag: Welke gebeurtenissen zijn richtinggevend geweest voor jouw leven? Hoe heb je deze gemarkeerd?