Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Ambitie: the sky is the limit?!

Altijd maar hogerop komen, doen waar je goed in bent, jezelf verbeteren, doelen stellen, vooruit kijken.

Word je er nooit moe van?

De maatschappij vraagt om ambitieuze mensen die voor de top gaan. Harde werkers die carrière maken belangrijk vinden.

In de kerk/gemeente leer je jezelf af te leggen en je kruis op je te nemen. Wat een verschil!

Is die kloof te overbruggen?

Beter dan anderen zijn

“Als je iets doet, dan wil je daar toch heel goed in zijn. Als je dat niet bent, dan moet je iets vinden waar je beter in bent dan anderen.” - Emiel (29, reclameregisseur)

In de documentaire Alles wat we wilden komen diverse jonge ambitieuze mensen aan het woord die hun worsteling met ambitie laten zien. Emiel raakt hier denk ik de kern van de drijfveer achter veel ambities.

“Je mag alles zijn wat je wilt, je hebt geen beperkingen op wat je zegt, wat je doet, waar je in gelooft, waar je heengaat.” - Mireille (27, werkt bij een NGO in Brussel)

Dat is de huidige tijdsgeest: je kunt worden wat je wilt. The sky is the limit!

Er zijn geen beperkingen, je mag alles zijn wat je wilt. Dat is bevrijdend en beangstigend. Bevrijdend omdat je niet in een keurslijf gestopt wordt, je hoeft niet te doen wat je vader deed, er zijn geen kaders waarbinnen je moet blijven. Tegelijk is dat beangstigend:

“Ik heb zoveel keus, dat ik niet meer weet wat ik moet kiezen.” - Mireille

Afbeelding van een wolkenkrabber

Dat werkt ook weer andere angsten in de hand:

“Waar ik bang voor ben is dat ik en de rest van de wereld erachter kom dat het toch allemaal maar niks is met mij.” - Niki (28, modeontwerpster)

“Waar ik echt heel erg bang voor ben is om dood te gaan en door niets herinnerd te worden dat ik iets gedaan heb.” - Mireille

Het verlangen om invloed te hebben

Mike Bickle schrijft in De zeven verlangens van het hart dat ons hart het verlangen heeft om invloed te hebben:

“Omdat we weten dat we maar een beperkte tijd in dit leven hebben, verlangen wij er allemaal naar om een verschil te maken dat onszelf ver overleeft, waardoor bevestigd wordt dat ons leven betekenis heeft na het einde van onze dagen in dit leven. (...) Hoewel sommigen denken dat het verlangen naar blijvende invloed een aangeboren vorm is om jezelf te dienen, is het dat niet. Ook is het geen teken van zwakheid of ijdelheid. Het is een uiting van ons geschapen zijn naar het beeld van God.”

God heeft het verlangen om invloed te hebben in ons gelegd omdat we gemaakt zijn naar het beeld van Hem.

De vraag is wat we met dat verlangen doen.

Willen we onze dromen bereiken en onze ambities uitleven om dat verlangen te vervullen? Of onderdrukken we dat verlangen onder het mom van “sterven aan jezelf” en zien we niet dat God dit verlangen in ons heeft gelegd? Dat is de centrale vraag bij ambitie en carrière maken.

Afbeelding van een kantoorgebouw met een weerspiegeling van de lucht in de ramen

Ambitie is geworteld in identiteit

Ten diepste heeft het alles te maken met je identiteit: als slaaf zul je ieder verlangen naar invloed en iedere ambitie direct de kop indrukken omdat het geen ruimte mag krijgen in je leven. Als zoon/dochter van God zul je merken dat je verlangens en ambities steeds meer in lijn komen met Gods verlangens en ambities.

Als zoon/dochter van God onderzoek je de verlangens die God in je hart heeft gelegd en krijg je zin om met je dromen aan de slag te gaan. Je leeft met het verlangen om de allereerste opdracht van God aan de mens te vervullen:

“Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.” - Genesis 1:28

Dan is the sky werkelijk the limit!

Vraag: Wat doe jij met het verlangen om invloed te hebben?

Foto's door: Magnu Micah en orvalrochefort.