Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Wat doet de Heilige Geest op je werk?

De Heilige Geest blijft niet achter op het moment dat jij over de drempel van je werkplek stapt.

Hij zegt niet: “Ok, kerel, ik zie je vanavond op de huiskring wel weer.” Nee, de Heilige Geest gaat gewoon met je mee naar je werk.

Maar wat moet je dan met Hem op de werkvloer? In een omgeving die zo vaak agnostisch of atheïstisch van aard (of sfeer) is?

Wat doet de Heilige Geest op je werk?

De Heilige Geest zorgt voor openbaring

In mijn beleving was de Heilige Geest altijd degene die ervoor zorgde dat ik Gods stem kon verstaan. Wanneer ik de Geest in relatie met mijn werk probeerde te brengen, was ik dan ook voornamelijk op het verstaan van Gods stem gericht.

Mijn vragen aan hem waren dan meestal in de trant van: “Wat wilt U dat ik nu doe? Wat is Uw plan voor vandaag?” etc. (Zijstapje: ik wist toen nog niet dat die vragen met name voortkwamen uit een slaafse mentaliteit en identiteit.)

De Heilige Geest was voor mij vooral een Geest van openbaring.

De Heilige Geest zorgt voor wijsheid

Totdat ik een keer deze tekst in Efeziërs las:

“(...) u geve de Geest van wijsheid en van openbaring (...)” - Ef. 1:17 NBG

Het kwartje viel: de Heilige Geest is niet alleen een Geest van openbaring, maar ook een Geest van wijsheid!

Opeens kon ik terugkijken naar allerlei beslissingen en zien dat de Geest daar bij was. Beslissingen die achteraf wijze beslissingen bleken te zijn. Opeens zag ik dat de Heilige Geest niet alleen maar openbarinkjes dropt (briefjes uit de hemel), maar een constante stroom van wijsheid aanvoert.

Wijsheid in moeilijke situaties, wijsheid in leuke situaties, wijsheid bij het vlot trekken van vastgelopen projecten, wijsheid bij het sturen van goedlopende projecten. Wijsheid in de omgang met collega’s, klanten, leveranciers etc. Kortom: wijsheid in mijn werk.

Afbeelding van koning Salomo

De goddelijke wijsheid van Salomo

Eén van de mooiste voorbeelden van wijsheid is een situatie waarin Salomo, koning van Israël, terechtkomt. Hij is nét koning geworden als er twee vrouwen bij hem komen.

Ze woonden in één huis en hadden allebei een kind gekregen. Eén van de vrouwen was op haar kind gaan liggen, waardoor het gestorven was, en ze had het levende kind van de andere vrouw gepakt. Ze ruzieden nu over van wie het levende kind was. Salomo heeft een hele bijzondere manier om erachter te komen welke vrouw de waarheid spreekt:

“De koning nam het woord en zei: ‘De een zegt: “Mijn kind leeft en het jouwe is dood,” en de ander zegt: “Nee! Het dode kind is van jou en het levende van mij.”’ En hij beval: ‘Breng mij een zwaard.’ Er werd hem een zwaard gebracht, en toen zei hij: ‘Hak het levende kind in tweeën en geef hun ieder de helft.’ De echte moeder van het levende kind kon de gedachte dat haar kind iets zou overkomen niet verdragen en riep uit: ‘Nee, heer, ik smeek u, geef het kind aan haar, maar dood het alstublieft niet!’ De ander zei: ‘Als ik het niet krijg, krijg jij het ook niet. Hak het maar doormidden!’ Maar de koning deed de volgende uitspraak: ‘Het zal niet gedood worden. Geef het levende kind aan háár, want zij is de moeder.’” - 1 Kon. 3:23-27

Dat is nog eens een wijze uitspraak! Kun jij dit soort wijsheid ook in je werk gebruiken? Het zorgde voor veel ontzag voor Salomo:

“Toen de Israëlieten hoorden welk vonnis de koning had geveld, kregen ze groot ontzag voor hem, want ze begrepen dat hij het recht handhaafde met goddelijke wijsheid.” - 1 Kon. 3:28

Wijsheid op je werk

De Heilige Geest is niet alleen een Geest van openbaring, maar ook van wijsheid. Hij gaat niet alleen met je mee naar het werk om je Gods stem te doen verstaan, maar ook om je de benodigde wijsheid te geven. En denk eraan:

“Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.” - Jak. 1:5

Vraag: Wat doet de Heilige Geest op jouw werk?

Categorie: Heilige Geest