Geloof in je werk

christen zijn op je werk

De kracht van gebed op de werkvloer

We hebben het al eens gehad over samen bidden op je werk. Maar nu wil ik laten zien hoe je zelf gebed kunt gebruiken op de werkvloer.

Wel of niet bidden voor je eten om op die manier te laten zien dat je christen bent. Dat is waar de meeste mensen aan denken als je het hebt over bidden op je werk. In dit artikel gaan we verder dan dat: van bidden voor je eten tot geestelijke strijd op je werk, het komt allemaal aan bod.

De kracht van bidden voor je eten?

Laten zien dat je christen bent door te bidden voor je eten. Het is eenvoudig en vaak heel doeltreffend. Mij heeft het in ieder geval erg leuke en goede gesprekken opgeleverd. Ik probeer er niet te wettisch mee om te gaan: als het niet uitkomt of ik geen zin heb doe ik het gewoon niet.

De vraag is of dit een goede manier is om te laten zien dat je christen bent. De meningen zullen hierover uiteenlopen maar het doel van bidden voor je eten lijkt mij niet het laten zien dat je christen bent. Bidden is op God gericht en niet op mensen.

De kracht van bidden voor je eten zit hem niet in het kunnen laten zien dat je christen bent. Nee, bidden voor je eten zorgt ervoor dat je weer op God gefocust wordt, dat je Hem weer toestaat om invloed te hebben op wat je doet. Soms betekent het gewoon dat je Hem niet vergeet.

Vraag: Bid jij voor je eten? Waarom wel of niet?

Bidden vòòr je werk

Ja precies, voordat je aan je werk begint. Huh? Da’s wel héél vroeg… Jep, dat is wat ik bedoel. Een verhaal uit de praktijk: in een vorige baan was ik altijd als eerste op kantoor. Ik nam dan altijd vijf of tien minuten om gericht te bidden voor de ruimte, de mensen, de afspraken, de werkzaamheden etc. Iedere dag begon ik met gerichte voorbede.

De kracht van bidden vòòr je werk is dat je die dag heel anders beleeft dan wanneer je dat niet doet. De hele dag door voel je je verbonden met God. Op langere termijn zie je ook daadwerkelijk verandering: mensen veranderen, situaties veranderen, de omgeving verandert enz.

Vraag: Bid jij vòòr je werk? Waarom wel of niet?

Bidden tijdens je werk

God wil ook je werk zegenen. Hij zegende bijvoorbeeld ook Besaleël en Oholiab, de twee vaklieden die de tabernakel moesten bouwen:

“Ik heb hem uitzonderlijke talenten geschonken, wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied (...)” (Ex. 31:1-11)

Ook in je werk kan God spreken. Om Hem te verstaan kun je de tijd nemen om te luisteren en te bidden. Niet iedere dag is daar evenveel gelegenheid toe, maar ik ga ervan uit dat je iedere dag wel een paar momenten alleen bent: op het toilet. De plek bij uitstek om te bidden tijdens je werk!

Vraag: Bid jij tijdens je werk? Waarom wel of niet?

Geestelijke strijd

De Bijbel zegt dat er een geestelijke strijd is waar we in verwikkeld zijn. Ook op je werk geldt deze tekst:

“Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.” (Ef. 6:12)

Projecten kunnen mislukken of tegengehouden worden. De handtekening voor een verkoop laat maar op zich wachten. Het ziektebeeld van een patiënt laat maar geen verbetering zien. Ook in je werk is er geestelijke strijd.

In dit soort situaties komt het aan op onderscheid om te zien waar het aan ligt. Je kunt God bidden om onderscheid. Vervolgens kun je vanuit je autoriteit in Christus gaan bidden om een doorbraak in die situatie. En volhouden totdat je de doorbraak ziet.

Vraag: Ervaar jij de geestelijke strijd op je werk en wat doe je daarmee?

Foto door: 46137.

Categorie: Gebed