Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Het koninkrijk van kracht

Dit is het derde deel in onze serie over het Evangelie van het Koninkrijk.

Heb je dit vers wel eens gelezen? Matteüs 11:12:

“Sinds de dagen van Johannes de Doper breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.” (Mat. 11:12 NBG)

Heb je dit wel eens op je werk zien gebeuren? Dat het koninkrijk van God doorbreekt in een werksituatie, project of bedrijf?

Dit vers staat aan het einde van een gedeelte waarin Johannes de Doper in de gevangenis zit (Mat. 11:2-15). Hij stuurt zijn discipelen naar Jezus om Hem te vragen of Hij de Messias is die zou komen, de Messias die Johannes had aangekondigd. Jezus stuurt de discipelen terug met de opdracht om aan Johannes te vertellen wat ze zien gebeuren: blinden gaan weer zien, verlamden gaan weer lopen, melaatsen worden gereinigd, doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie.

Tegen de verzamelde mensenmassa vertelt Hij nog iets over Johannes de Doper om te laten zien in welke tijd ze leefden: sinds Johannes de Doper breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld.

Het woord wat hier in het Grieks gebruikt wordt voor "met geweld baan breken" kun je vergelijken met een leger dat een stad bestormt. Stadsmuren worden beklommen, stadspoorten worden ontzet en de hele stad wordt in bezit genomen. Zo breekt het koninkrijk van God wereldwijd door. Blinden gaan weer zien, verlamden gaan weer lopen, doden worden opgewekt etc. Het koninkrijk breekt baan.

De andere kant

Deze zelfde tekst wordt in andere vertalingen heel anders vertaald:

“Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel met geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen.” (Mat. 11:12 NBV)

Dit is precies andersom: hier breekt het koninkrijk niet door maar wordt het juist met geweld bedreigd! Hier is het koninkrijk niet het onderwerp maar het lijdend voorwerp.

In de tijd van Jezus probeerden onder anderen de Farizeeën en de Sadduceeën het koninkrijk en de bediening van Jezus tegen te werken. Zij weigerden om Jezus als Messias te erkennen en probeerden het doorbreken van zijn koninkrijk tegen te werken.

Wereldwijd wordt het doorbreken van het koninkrijk tegengewerkt. Waar de Heer sterk werkt, is Satan er als de kippen bij om te roven of te ontkrachten wat er gebeurt.

Koninkrijk van kracht

Als we gaan kijken naar onze werksituatie dan denken we snel aan evangeliseren en het vertellen over Jezus. We willen onze collega’s met woorden duidelijk maken wie God is. Maar als we het hebben over het koninkrijk van God in onze werksituatie dan is Paulus heel duidelijk:

“Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.” (1 Kor. 4:20)

Ervaar je dit koninkrijk van kracht op je werk? Jezus beschreef aan Johannes de Doper een aantal kenmerken waaraan Johannes Hem als Messias zou moeten herkennen. Kenmerken die erop duiden dat het koninkrijk van God baan brak.

Naar mijn idee is het koninkrijk van God niet beperkt tot de kenmerken die Johannes de Doper te horen kreeg. Het gaat er om waar Jezus Koning over is. Dat is niet beperkt tot ziekte, dood en armoede maar strekt zich uit tot alles en iedereen in deze wereld! Het koningschap van Jezus is ook voor jouw project, jouw bedrijf, jouw branche enz.

Als je wandelt in je identiteit als koningszoon dan breng je het koninkrijk als het ware mee, je draagt het naar de werkvloer. In je werksituatie kan het met kracht doorbreken. Maar reken er ook op dat je tegenstand zult ervaren. Satan zal er alles aan doen om het doorbreken van het koninkrijk te voorkomen. Toch zullen alle machten onderworpen worden aan Jezus, terwijl Hij op de troon zit (1 Kor. 15:24-28).

Wereldwijd breekt het koninkrijk van God door en tegelijkertijd wordt het tegengewerkt. Zowel collectief als individueel breekt het door en wordt het tegengewerkt. Laat het in jouw leven en in jouw werksituatie ook doorbreken met kracht!

Vraag: Ervaar je de kracht van het koninkrijk van God in je werk of ervaar je juist tegenstand?

Lees ook deel vier in de serie over het Evangelie van het Koninkrijk: Het koninkrijk van heerlijkheid.

Categorie: Getuigen