Geloof in je werk

christen zijn op je werk

In Christus bén je een nieuwe schepping

Weet jij wat het écht inhoudt om een nieuwe schepping te zijn?

Paulus schrijft dat wel zo mooi in 2 Kor. 5:17, maar wat betekent dat nou?

In dit artikel leg ik je uit wat het betekent om een nieuwe schepping te zijn.

Spiegel 6: “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” 2 Kor. 5:17

Nieuw geschapen is nieuw geboren

Zoals je wellicht al hebt gemerkt word je lichamelijk niet opnieuw geschapen als je tot geloof komt. De nieuwe schepping waar Paulus het over heeft is dan ook geen lichamelijke maar een geestelijke schepping.

Dit kun je vergelijken met opnieuw geboren worden. Jezus zegt dat je opnieuw geboren moet worden om het Koninkrijk van God te kunnen zien (Joh. 3:3). Die geboorte is ook niet lichamelijk, maar geestelijk.

Als jij dus naar je werk gaat loop je daar als nieuwgeboren, nieuw geschapen mens. Besef je dat?

Je nieuwe zelf aandoen

NieuwJe bent een nieuwe schepping, dat is een vaststaand feit als je in Jezus gelooft. Maar dat besef je niet altijd. Daarom is het belangrijk dat je leert wat die nieuwe schepping inhoudt, je moet eigenlijk je nieuwe ik leren kennen.

Daar gaat deze hele serie De Spiegel over: het leren kennen van je nieuwe identiteit in Christus. Paulus zegt in Ef. 4:24 dat je je nieuwe zelf (nieuwe mens) moet aantrekken. Dat is de kern, steeds meer ontdekken wie je bent. Dat heeft vanzelf invloed op wat je doet, op je werk, op je relaties met collega’s etc.

Gemaakt voor goede daden

Wat is dan het doel van die nieuwe schepping? Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen, maar wat moet je daar dan mee? Het antwoord vinden we in Ef. 2:10:

“Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.”

Het doel van onze schepping in Jezus is het doen van de goede daden die God heeft voorbereid. Daarmee laat je zien wat het verschil is dat Jezus maakt in een mensenleven.

Je bent dus niet gered door, maar geschapen voor goede daden!

Lees de hele serie

Deze post is onderdeel van de serie De Spiegel, over je identiteit in Christus. In deze serie bekijken we wat dat betekent voor jou als christen in je werk. Het begin van de serie vind je hier.