Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Als God je werkgever is

Vaak zeggen we dat mensen die “full-time voor God werken”, in dienst van God of in dienst van het Koninkrijk staan.

Eerder heb ik al uitgelegd dat die uitspraak helemaal niet klopt, want iedere christen staat in dienst van God.

Wat dat precies betekent laat ik in dit artikel zien.

Spiegel 8: “Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven.” Rom. 6:22

Oude en nieuwe werkgever

In dit vers staat heel veel belangrijke informatie over jouw identiteit. Vroeger, voordat je door Christus bevrijd was, was de zonde je werkgever: Paulus zegt dat je een slaaf van de zonde was (Rom. 6:17).

Gelukkig is daar verandering in gekomen, je hebt een nieuwe werkgever gekregen: God. God heeft je aangenomen, terwijl je waarschijnlijk niet eens bij Hem gesolliciteerd hebt.

Managementoverleg

Allesomvattende arbeidsovereenkomst

Paulus gebruikt het woord “doulos” om aan te geven dat je in dienst van God bent gekomen. Doulos betekent “slaaf” en “dienaar” en is een beeldspraak die Paulus gebruikt om uit te leggen dat je heel je leven in dienst staat van God.

Let op: Paulus zegt niet dat je een slaaf van God bent en dat jij als een slaaf Zijn opdrachten moet uitvoeren! Zoals een slaaf volledig eigendom was van zijn meester en 24 uur per dag beschikbaar was, zo heeft God jou in dienst genomen. Daarom gebruikt Paulus het woord “slaaf”.

Dit betekent dat je ook op je werk in dienst staat van God en niet alleen in je vrije tijd. De arbeidsovereenkomst met God is allesomvattend, je bent 24/7 in dienst van Hem.

Doordat het hier zo over werken en dienen gaat, is het heel eenvoudig om je daarop te richten. Maar het gaat echt niet (alleen) om werken voor God, het gaat juist om liefde. Liefde vòòr arbeid.

Contract

Salarisonderhandelingen met God

In het volgende vers, Rom. 6:23, staan de arbeidsvoorwaarden:

“Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.”

Als je in dienst van de zonde staat ontvang je loon van de zonde: je wordt betaald met dood. Het Griekse woord hier is “opsonion”, dat betekent het soldij dat een soldaat in een leger krijgt.

Maar als je in dienst van God staat ontvang je geen loon maar een geschenk: je ontvangt leven. Het Griekse woord hier is “charisma”, hetzelfde woord wat o.a. ook gebruikt wordt voor de gaven van de Geest.

Lees de hele serie

Deze post is onderdeel van de serie De Spiegel, over je identiteit in Christus. In deze serie bekijken we wat dat betekent voor jou als christen in je werk. Het begin van de serie vind je hier.