Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Mede-erfgenaam van Christus

Spiegel 11: “(...) medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.” Rom. 8:17 NBG

Soms hoor je weleens iemand zeggen dat we met Jezus wel behouden aankomen maar dat we geen garantie hebben voor een kalme reis.

Het gaat dan over het lijden dat jou hier op aarde kan overkomen.

Lijden op je werk is niet zo moeilijk te definiëren: denk maar aan stress, overwerk, politieke spelletjes, te hoge targets, verwachtingen, roddel, etc. Misschien denk je zelfs wel aan pesterijen of vervolging.

Maar is dat wel écht lijden?

Met Christus delen in zijn lijden

Als mede-erfgenaam van Christus deel je in zijn lijden. Maar wat is nou lijden? Is alles wat ik hierboven als lijden beschreef wel écht lijden?

Als we aan vervolgde christenen in Noord-Korea denken dan valt ons lijden nog wel mee, zeggen we. Wij worden ook vervolgd, maar dan op andere manieren, zeggen we. Maar is dat wel écht vervolging?

Steeds vaker hoor je geluiden waarin niet-christenen negatief over christenen spreken. Christenen zouden hypocriet zijn, moraliserend en veroordelend. We doen dat al snel af als zijnde vervolging.

In de VS is een onderzoek uitgevoerd naar hoe niet-christenen tegen christenen aankijken. De conclusie luidt dat de algemene perceptie is dat christenen hypocriet, anti-homo, geloof opdringerig, té politiek, saai en veroordelend zijn. Meteen halen we teksten uit Matteüs 5 erbij: dat we blij moeten zijn als mensen kwaad over ons spreken.

Maar kan deze perceptie niet gewoon veroorzaakt zijn door ons hypocriete gedrag? Hoe groot is het verschil tussen jouw zondag en jouw maandag?

Met Christus delen in zijn verheerlijking

Terwijl we lijden is Jezus ook gekomen om ons “leven en overvloed” te geven (Joh. 10:11 NBG). Dit lijkt elkaar tegen te spreken. Hoe kun je nu leven en overvloed ervaren als je lijdt?

In tijden van lijden, die soms woestijnperiodes kunnen lijken, is God bezig om je karakter te vormen en om je spieren te trainen.

Herken je dit in je eigen leven?

Als mede-erfgenaam van Christus deel je in zijn lijden maar ook in zijn verheerlijking.

Lees de hele serie

Deze post is onderdeel van de serie De Spiegel, over je identiteit in Christus. In deze serie bekijken we wat dat betekent voor jou als christen in je werk. Het begin van de serie vind je hier.