Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Je hoeft niet dood te zijn om een heilige te worden

“Je bent een zondaar, door de genade van God gered.”

Ik krijg er nog de kriebels van als ik eraan denk.

Deze uitspraak heeft lang mijn denken gevormd.

Tot ik in Overwinning over de duisternis las dat ik een heilige ben!

Wat dat inhoudt en het verschil wat dit maakt laat ik je in dit artikel zien.

Spiegel 14: “Een heilige.” (Ef. 1:1)

Stel, je krijgt een brief van Paulus

Hoe zou hij beginnen? Zou hij schrijven: “Beste zondaar,”? Als je het begin van de brieven van Paulus bekijkt zie je één zinnetje steeds terugkomen: “Aan de heiligen in ...”.

Paulus schrijft zijn lezers steevast aan met “heiligen”. Als hij een brief naar jou zou sturen zou hij ook schrijven: “Beste heilige,”!

Geheiligd in Christus

In de brief aan de christenen in Korinte begint Paulus met de woorden: “aan de gemeente Gods te Korinte, aan de geheiligden in Christus Jezus (...)” (1 Kor. 1:2 NBG).

In Jezus bén je geheiligd. In Jezus ben jij Gods eigendom. Je hebt deel aan de enige ware heilige: Christus.

Afgezonderd en apart gezet

De Heer heeft van Israël gezegd dat het Hem een kostbaar bezit was, kostbaarder dan alle andere volken. Israël zou voor Hem een heilig volk zijn (Ex. 19:5-6).

Jezus bidt in het hogepriesterlijk gebed voor ons als zijn leerlingen dat wij door de waarheid geheiligd worden. Jezus zegt dat we niet bij de wereld horen maar dat Hij ons wel naar de wereld zendt (Joh. 17:14-19).

Zo zijn we dus afgezonderd en apart gezet. Niet om ons niet met de wereld te bemoeien maar juist om in de wereld te gaan!

De Ja-maar-houding

En hoe zit het dan met zonde? Want iedereen zondigt toch? Klopt. En toch schrijft Paulus steevast “heiligen”. Hoe zit dat dan?

Als je jezelf ziet als zondaar dan zul je bij “heiligen” òf denken aan de toekomst òf denken dat je dat nog niet volledig bent (want je zondigt tenslotte nog steeds). Ik noem dit een “Ja-maar-houding”: Ja, ik ben een heilige, maar nog niet helemaal!

De Bijbel is heel duidelijk: "Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren" (Rom. 5:8). Let op de verleden tijd in dit vers. Je bent nu geen zondaar meer! Je bent een heilige!

Je bent nog niet volledig heilig qua levenswandel, dat klopt. Maar je identiteit als heilige ligt vast. Je bent een heilige die af en toe nog zondigt.

Lees de hele serie

Deze post is onderdeel van de serie De Spiegel, over je identiteit in Christus. In deze serie bekijken we wat dat betekent voor jou als christen in je werk. Het begin van de serie vind je hier.