Geloof in je werk

christen zijn op je werk

"Wereldvreemd is mijn naam, aangenaam"

72% van de niet-christenen vind dat christenen wereldvreemd zijn.

Wat doen we fout?

Misschien nemen wij als christenen één onderdeeltje van onze identiteit in Christus wel héél serieus: vreemdeling in deze wereld.

Laten we eens goed in De Spiegel kijken hoe we deze tekst lezen:

Spiegel 16: “U bent als vreemdelingen die ver van huis zijn.” (1 Pt. 2:11)

Vreemd, maar niet wereldvreemd

72% van de niet-christenen vind christenen maar wereldvreemde lui. Misschien hebben ‘ze’ wel een heel eind gelijk, want wat is onze uitstraling, ons imago? Welke invloed heeft de Sacred-Secular Divide op ons denken en gedrag?

Laten we vers 12 er ook eens bij pakken: “Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken.” (1 Pt 2:11-12)

Kern is dat we een goed leven zouden moeten leiden temidden van de ongelovigen, gekenmerkt door goede daden.

Vertel eens, leidt jij een goed leven met goede daden op je werk?

Logees op aarde

Je hebt vast wel eens ergens gelogeerd. Als je goed met je gastgezin kunt opschieten voel je je er prima thuis en op je gemak. Toch behoor je niet tot dat gezin, je bent er tenslotte maar even en je bent geen kind van hen.

Hieraan kun je denken als de Bijbel spreekt over het vreemdeling zijn. Feitelijk ben je hier maar even en ben je geen kind van de wereld.

Als je in dit denken doorschiet ga je jezelf als christen buiten de wereld plaatsen en wordt je wereldvreemd.

Afwassen

De afwas doen

De ideale logee biedt aan om te helpen met de klusjes die gedaan moeten worden. “Stofzuigen? Geen probleem, doe ik even.” “Ga je de auto wassen, mag ik helpen?” De ideale logee dient het gastgezin.

Zo kun jij ook als vreemdeling/logee in deze wereld dienen. Misschien kun je niet altijd de afwas doen op je werk, maar verzin maar eens andere manieren waarop je kunt dienen.

Dienen is liefde in actie.

Lees de hele serie

Deze post is onderdeel van de serie De Spiegel, over je identiteit in Christus. In deze serie bekijken we wat dat betekent voor jou als christen in je werk. Het begin van de serie vind je hier.

Foto door: stacy michelle.