Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Hoe jij een vijand van de duivel kunt zijn

Spiegel 17: “Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.” (1 Pt. 5:8)

Als de duivel ònze vijand is, zijn wij de vijand van de duivel.

In dit artikel bekijken we in rap tempo een aantal kenmerken van de duivel (onze vijand) en zien we het belang van onze autoriteit en identiteit in Christus (het vijand zijn).

Kenmerk van de duivel: rondzwerven

Aan het begin van het verhaal van Job komt satan bij God en God vraagt hem wat hij heeft gedaan. Hij zegt dat hij heeft rondgezworven en rondgedoold op aarde. Dat zien we in de tekst hierboven ook terug: de duivel zwerft rond als een brullende leeuw.

Hierin is hij een na-aper van de Geest van God. Die zweefde net na de schepping al over de aarde: “De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.” (Gen. 1:2)

Waar de Geest van God rondzwierf om te scheppen, zwerft de satan rond om te vernietigen.

Zwerft de duivel wel eens rond op jouw werkplek?

Kenmerk van de duivel: aanvallen

Het bekende verhaal van Jezus in de woestijn draait om het feit dat Jezus door satan wordt aangevallen en op de proef gesteld. Door allerlei leugens probeert hij Jezus te verleiden om zich te onderwerpen aan hem. Ook dit zien we hierboven terugkomen: de duivel is op zoek naar een prooi om te verslinden.

De geestelijke wapenrusting uit Efeziërs 6 is het verdedigingsmiddel bij uitstek om deze aanvallen van de duivel te weerstaan. Hier zal ik nu niet verder op in gaan maar er zijn genoeg goede boeken over te vinden!

Valt de duivel jou wel eens aan op je werk?

Afbeelding van een bankier verkleed als duivel

Kenmerk van de duivel: aanklagen

Zowel in het verhaal van Job als in een profetie van Zacharia zien we satan terugkomen als aanklager, als tegenpartij in een rechtszaak (Zach. 3:1). Door leugens te verspreiden is hij erop uit om jou te laten veroordelen.

Klaagt de duivel jou wel eens aan op je werkplek?

Het belang van onze autoriteit en identiteit in Christus

Ok, nu we onze vijand hebben onderzocht is het tijd om te zien hoe wij een vijand van onze vijand kunnen zijn.

Je hebt ongetwijfeld ervaring met één of meerdere van bovenstaande kenmerken. Om daartegen in verweer te komen is het belangrijk om je bewust te zijn van de autoriteit die je in Christus hebt: Hij heeft je macht gegeven om de vijand te verslaan. Lees Lucas 10 maar eens.

Daarnaast is het belangrijk om te weten wie je bent in Christus, zodat je de leugens van de duivel kunt ontmaskeren. Daar gaat deze hele serie over.

Lees de hele serie

Deze post is onderdeel van de serie De Spiegel, over je identiteit in Christus. In deze serie bekijken we wat dat betekent voor jou als christen in je werk. Het begin van de serie vind je hier.

Foto door: Iain Winfield.