Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Verborgen met Christus in God

Soms vind ik in de Bijbel wel eens uitspraken waar ik niet zo goed weg mee weet. Op het eerste gezicht zijn ze onrealistisch en is het moeilijk om ze toe te passen op de werkelijkheid waarin je leeft.

Die van vandaag was er ook zo één:


Spiegel 18: “U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.” (Kol. 3:3)

Ik dacht: ‘Hoezo ben ik “immers gestorven?” De laatste keer dat ik keek was ik nog springlevend! Hoezo ligt mijn leven verborgen?’

Gestorven is een houding

Als je dit kunt lezen is de kans dat je levend bent heel groot en is de kans dat je gestorven bent nihil. Toch schrijft Paulus hier dat je gestorven bent. Ergens anders schrijft hij dat ook al:

“Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.” (Rom. 6:11)

Natuurlijk gezien ben je nog niet gestorven, geestelijk gezien wel. Je bent met Christus gestorven en uit de dood opgewekt. Het gaat met name om je houding: je bent dood ten opzichte van zonde en je oude leven/oude ik. Je bent een nieuwe schepping geworden.

Afbeelding van een aantal sloten

Verborgen als een schat

Voor het woord ‘verborgen’ wordt een woord gebruikt dat in het Nederlands te maken heeft met beveiliging en veiligheid. Je leven ligt beveiligd bij God. Dat betekent dat niemand anders er bij kan, het kan niet geroofd wordt. Je leven ligt achter slot en grendel (positief gezien) bij God. In een zwaarbewaakte kluis.

Je leven is als een schat die bewaakt en bewaard moet worden. Daarom schrijft Paulus ook dat het belangrijk is waar je je op richt:

“Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.” (Kol. 3:2)

Jezus had het daar ook al over toen Hij zei dat je aan je hart kon zien waar je schat is. Als je schat verborgen ligt bij God dan kun je daar ook je hart op richten.

En toen was het weer maandag

Bovenstaande zou prima in een zondagse preek passen. Daarna ga je naar huis, wellicht denk je nog even over de preek na, en ga je weer over tot de orde van de zondag. En toen was het weer maandag. Is er iets blijven hangen van de preek? Is er iets waar je iets mee kunt?

Hoe zou jij bovenstaande kunnen toepassen op je leven door de week? Hoe zorg jij ervoor dat dit niet alleen theorie is maar dat het levend wordt?

Lees de hele serie

Deze post is onderdeel van de serie De Spiegel, over je identiteit in Christus. In deze serie bekijken we wat dat betekent voor jou als christen in je werk. Het begin van de serie vind je hier.

Foto door: flakeparadigm.