Geloof in je werk

christen zijn op je werk

3 niveaus van integriteit

Integriteit is niet beperkt tot het niet stelen van paperclips en strekt zich niet uit tot het redden van de wereld.

Daartussen bevinden zich drie niveaus van integriteit.

In dit artikel leggen we uit wat de drie niveaus zijn waarop integriteit een rol speelt:

Afbeelding van 3 niveaus van integriteit

Laten we ze één voor één bespreken.

Integriteit op persoonlijk niveau

Afbeelding van 3 niveaus van integriteit - Persoonlijk niveau De meest eenvoudige uitleg van integriteit die ik ooit gehoord heb is:

“Integriteit betekent dat je geen paperclips van de baas steelt.”

Hoewel dat natuurlijk wel een vorm van integriteit is, gaat integriteit veel verder dan dat. Zo heeft het te maken met ethiek. Wat kan wel en wat kan niet?

Op persoonlijk niveau gaat het om opdrachten die jij moet uitvoeren, beslissingen die je moet nemen en je omgang met collega’s en leidinggevenden.

Kortom, integriteit op persoonlijk niveau heeft betrekking op jouw functie en jouw gedrag.

Integriteit op bedrijfsniveau

Afbeelding van 3 niveaus van integriteit - BedrijfsniveauOp bedrijfsniveau gaat het om wat er zich binnen het bedrijf afspeelt. Dit kan variëren van het op orde hebben van de boekhouding tot de communicatie naar buiten toe.

Integriteit wordt weleens gedefinieerd als:

“Integriteit is doen wat je zegt.”

Doe je dat als bedrijf? Waarden die vastgelegd zijn in de missie en visie dienen ook uitgeleefd te worden.

Integriteit op bedrijfsniveau heeft betrekking op de handel en wandel van het bedrijf en de omgang met de omgeving.

Integriteit op omgevingsniveau

Afbeelding van 3 niveaus van integriteit - OmgevingsniveauOp omgevingsniveau spelen klanten, leveranciers, media, overheden en andere stakeholders een rol. Hier gaat het erom hoe zij opereren.

Bijvoorbeeld een certificaat dat jouw klant heeft om bepaalde werkzaamheden te mogen verrichten. Of de eerlijke handel die de leverancier nastreeft.

Omdat de omgeving waarin een bedrijf zich bevindt nogal in grootte verschilt gaat het hier uiteindelijk over wat zich op wereldniveau afspeelt. Zo zal een lokale bakkersketen een kleinere omgeving hebben dan een multinational.

Integriteit op omgevingsniveau heeft betrekking op de handel en wandel van de omgeving van het bedrijf.

Integriteit op een hoger niveau brengen

Het is heel belangrijk om te beseffen dat integriteit eerst op het eigen niveau nagestreefd moet worden voordat het op andere/hogere niveaus kan worden beïnvloed.

Eenvoudig gezegd: Je kan(/mag) van een leverancier geen diervriendelijke producten of praktijken verwachten als je zelf laboratoria vol met proefdieren hebt.

Zo kun jij op bedrijfsniveau weinig invloed op de integriteit hebben zonder eerst op persoonlijk niveau jouw integriteit te bewijzen.

Integer zijn zonder je baan te verliezen

We hebben nu de niveaus gezien waarop integriteit een rol speelt. De vraag blijft nu wanneer je nu wel en niet moet ingrijpen op momenten dat de integriteit in het gedrang komt.

Het moge duidelijk zijn dat jij als persoon niet op alle niveaus (evenveel) invloed hebt. In het volgende deel gaan we daarop verder, wanneer we gaan kijken hoe je integer kunt zijn zonder jezelf en je baan te verliezen.

Vraag: Op welk niveau kom jij de meeste integriteitsvraagstukken tegen? Hoe ga je daarmee om?

Categorie: Integriteit