Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Hoe je integer kunt zijn zonder je baan te verliezen

In het eerste deel van onze serie over integriteit hebben we gezien dat er drie niveaus zijn waarop integriteit een rol speelt:

  1. Persoonlijk niveau

  2. Bedrijfsniveau

  3. Omgevingsniveau

Vandaag gaan we hierop verder door te kijken wanneer je wel of niet invloed kunt uitoefenen op de integriteit. Neem hiervoor een aantal situaties in gedachten waarbij de integriteit in het gedrang komt.

Een aantal situaties gevonden en in gedachten genomen?

Eerst je eigen niveau

Onder het mom van “herhaling is de beste leermeester” zeggen we het nog een keer: het is van groot belang dat integriteit eerst op het eigen niveau wordt nagestreefd voordat het op een hoger niveau kan worden beïnvloed.

Op bedrijfsniveau kun je weinig invloed uitoefenen zonder eerst op persoonlijk niveau jouw integriteit te bewijzen.

Ok, nu we dat herhaald hebben gaan we verder.

Cirkel van betrokkenheid

Stephen R. Covey schrijft in zijn boek “De zeven eigenschappen van effectief leiderschap” (vertaling van “The seven habits of highly effective people”) over een cirkel van betrokkenheid:

Afbeelding van de cirkel van betrokkenheid

Buiten die cirkel bevindt zich alles waar jij je niet betrokken bij voelt (bijv. de staatsschuld van Griekenland, de oorlog in Irak etc.), binnen die cirkel bevindt zich alles waar je je wel betrokken bij voelt (bijv. je gezondheid, je kinderen etc.).

Plaats de situaties die je in gedachten hebt genomen eens binnen of buiten deze cirkel.

Van alle situaties die je buiten de cirkel van betrokkenheid hebt geplaatst kun je direct afscheid nemen, want daar ben je mentaal of emotioneel gewoon niet mee bezig. Daar hoef je je dus ook niet druk over te maken.

Met de situaties die je binnen de cirkel van betrokkenheid hebt geplaatst gaan we verder.

Cirkel van invloed

Covey gaat door en plaatst een cirkel van invloed binnen de cirkel van betrokkenheid:

Afbeelding van de cirkel van invloed

Buiten de cirkel van invloed bevindt zich alles waar je je wel betrokken bij voelt, maar geen invloed op hebt. Binnen de cirkel van invloed bevindt zich alles waar je je betrokken bij voelt en waar je ook invloed op kunt uitoefenen.

De situaties waarbij de integriteit in het gedrang komt die in je gedachten hebt genomen, waar je betrokken bij bent én waar je invloed op kunt uitoefenen horen dus in je cirkel van invloed thuis.

De centrale vraag is nu:

Hoe weet je nu waar je invloed op kunt uitoefenen en wat dus in de cirkel van invloed thuishoort?

Je invloed bepalen

De meest eenvoudige, praktische en belangrijke manier om uit te vinden wat de grenzen van jouw cirkel van invloed zijn, is het bekijken van jouw functiekaders:

  • Verantwoordelijkheid. Situaties die onder jouw verantwoordelijkheid vallen kun je rustig binnen je cirkel van invloed plaatsen, jij bent er immers voor (eind)verantwoordelijk dus je kunt er invloed op uitoefenen.

  • Macht/bevoegdheid. Ben je bevoegd om bepaalde beslissingen te nemen? De situaties die bepaald worden door die beslissingen vallen binnen jouw cirkel van invloed.

  • Grenzen. Je functiekaders geven vaak duidelijk de grenzen van jouw directe invloed aan. Zo kun je als manager van Team A geen directe invloed uitoefenen op Team B.

  • Plaats in de organisatie. Onderaan de ladder heb je geen invloed op situaties die de hele organisatie aangaan, plaats die situaties dus buiten jouw cirkel van invloed.

Het is belangrijk om je bewust te zijn van jouw functiekaders. Dit zijn namelijk de verwachtingen die het bedrijf ten aanzien van jou heeft. Te vaak buiten je functiekaders treden wordt je meestal niet in dank afgenomen.

Beslissingen nemen waartoe je niet bevoegd bent (hoe goed bedoeld ook), zaken proberen te veranderen die buiten jouw verantwoordelijkheid liggen: daardoor zou zelfs je baan op de tocht kunnen komen te staan.

Afbeelding van een cirkel van betrokkenheid met daarbinnen de cirkel van invloed

Is er dan geen hoop meer?

In de meeste organisaties geldt dat naarmate je hoger in de organisatie zit, je meer invloed hebt op de manier waarop de zaken eraan toe gaan. In zekere zin wordt je cirkel van invloed dan groter.

Om je cirkel van invloed te vergroten kun je dus je best doen om hogerop te komen.

Omdat dat met name op de lange termijn gericht is gaan we ook kijken naar situaties die je niet zelf kunt beïnvloeden omdat je daar geen verantwoordelijkheid/bevoegdheid over hebt, maar die je wel graag zou willen veranderen. In het volgende deel van deze serie over integriteit gaan we kijken naar uitgangspunten voor verandering van zaken die niet onder jouw directe invloed liggen.

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden geven we je praktische handvatten om situaties waarbij integriteit in het gedrang komt aan de kaak te stellen en te veranderen.

Vraag: Hoeveel van de situaties die je in gedachten hebt genomen bevinden zich in je cirkel van invloed en hoeveel daarvan bevinden zich in je cirkel van betrokkenheid? Wat zegt dit jou?

Categorie: Integriteit