Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Leven in de wereld terwijl je trouw blijft aan God

Het lijkt zo moeilijk om te leven in de wereld en toch trouw te blijven aan God. In de wereld gaat het er zo anders aan toe dan bij God. Het voelt alsof we voortdurend in een spagaat leven tussen wat de maatschappij van ons verwacht en wat God van ons “verwacht”.

Hoe kun je nu staande blijven in de wereld? Kun je ook verdergaan en de wereld veranderen?

Niet afzijdig houden

Als we het over “de wereld” hebben dan halen we vaak teksten aan als “gij geheel anders” en “vriendschap met de wereld is vijandschap jegens God”. Dit soort teksten kunnen wereldvreemdheid in de hand werken, zoals we hier al hebben gezien.

Het is belangrijk om je niet afzijdig te houden van de wereld maar er middenin te staan:

“Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken.” (1 Pt. 2:12)

Dat is exact wat je doet als je werkt.

Staande blijven

Hij is al vaker op deze website langsgekomen, dat komt omdat hij zo’n goed voorbeeld is waar we veel van kunnen leren: Daniël.

Ik daag je uit om het boek Daniël eens in zijn geheel te lezen, dan krijg je een goed beeld van hoe hij omging met de spagaat waarin hij moest leven.

Zijn maatschappij, de Babylonische koning, verwacht veel van hem:

 • hij moest de taal van de Chaldeeën leren

 • hij moest de geschriften en de cultuur van de Chaldeeën leren

 • hij moest een onrein dieet volgen

 • hij werd buiten eigen schuld ter dood veroordeeld

 • hij werd in een leeuwenkuil gegooid

 • hij woonde tientallen jaren aan het hof van de Babylonische koning

Voor de gemiddelde werkende christen zou dat ongeveer dit betekenen:

 • hij moet de taal van de financiële wereld leren

 • hij moet de managementliteratuur lezen en de cultuur van politieke spelletjes leren

 • hij moet werken met veel gevloek en gescheld om zich heen

 • hij is slachtoffer van een grote ontslagronde

 • hij wordt overgeplaatst naar een afdeling waar ze gehakt maken van iedere nieuwe collega

 • hij werkt veertig jaar voor hetzelfde bedrijf

Als je het verhaal van Daniël leest zie je hoe hij hiermee omging. Hij ging in veel dingen mee en kwam nooit echt in opstand. Hij vertrouwde op God en die zegende hem met kennis, wijsheid, inzicht en openbaring.

De basis van Daniëls leven was zijn relatie met God. Hierdoor kon hij staande blijven in de wereld waarin hij leefde.

Afbeelding van een zakenman die balanceert op de rand van de afgrond

Verandering brengen

Het is één ding om staande te blijven in de omgang met de wereld, maar het is iets anders om ook de wereld te veranderen.

Heeft het zin om de wereld te willen veranderen?

Het evangelie is niet alleen goed nieuws voor de mens en zijn ziel. De Bijbel zegt:

“Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: in hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.” (Kol. 1:18-20)

De bedoeling van Jezus’ dood is niet alleen de verzoening van de mens met God maar de verzoening van alles op aarde en alles in de hemel!

Dat betekent dat het zin heeft om dit goede nieuws uit te leven en te brengen in de wereld. Goed nieuws voor jouw werkplek, afdeling, bedrijf en sector!

Een paar weken geleden hebben we het gehad over een strategie om verandering in een natie teweeg te brengen: de 7 Mountain Message.

Dat zou wellicht een uitgangspunt voor verandering in de wereld kunnen zijn.

Vraag: Hoe houd jij je staande op je werk? Wil je ook verandering brengen?

Categorie: Integriteit