Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Opvallende resultaten enquêtes christen zijn op je werk

Afgelopen zondag was de Landelijke Themazondag ‘Christen-zijn op je werk’. 19 Kerken en gemeenten hadden zich via de speciale website aangemeld en deden mee aan deze dag. Er waren ook kerken/gemeenten die zich niet hadden aangemeld maar er toch aandacht aan besteedden. Hoe dan ook, in veel kerken en gemeenten is er gepreekt over de relatie tussen geloof en werk.

Een aantal voorgangers heeft ook van tevoren onderzoek gedaan naar de stand van zaken in hun gemeente. Door middel van de ontwikkelde enquête of een afgeslankte versie daarvan hebben zij onderzocht hoe hun gemeenteleden denken over christen zijn op je werk.

Deze voorgangers hebben de enquêteresultaten ook openbaar gemaakt, zodat anderen daar ook van kunnen leren. Bij het bekijken van de resultaten vielen me een paar dingen op:

  1. Het aanspreken op vloekgedrag wordt gezien als (belangrijk) onderdeel van christen zijn op je werk.

  2. Het bewaren van integriteit wordt lastig gevonden.

  3. Er wordt gesproken over het “moeten getuigen”.

  4. Werk wordt gezien als plek om niet te evangeliseren.

Aanspreken op vloekgedrag

In de enquêtes is te zien dat christenen dit als een lastig aspect van christen zijn op je werk ervaren. Soms levert het negatieve reacties op en worden er vooroordelen over christenen bijgehaald. Andere keren levert het juist positieve reacties op en ontstaan er persoonlijke gesprekken waarin men het evangelie kan delen.

Ik ben van mening dat het aanspreken op vloekgedrag onbedoeld een boodschap overbrengt die zegt dat de ander zijn of haar gedrag moet aanpassen voordat wij hen kunnen accepteren. Dit is een boodschap die haaks staat op de boodschap van liefde, hoop, acceptatie en verzoening:

"Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd." (2 Kor. 5:19)

Meer over het aanspreken op vloekgedrag vind je in twee eerdere artikelen: Hoe je het vloeken op het werk kunt bestrijden en Aanvaring door vloeken op het werk.

Bewaren van integriteit

In de enquêteresultaten werden legio voorbeelden gegeven van kwesties waarbij de integriteit in het gedrang kwam of situaties waarin er ethische/morele keuzes gemaakt moesten worden. Bijvoorbeeld het onterecht uren declareren of door informatie achter te houden een miljoenencontract binnenslepen. Men gaf aan dat het lastig omgaan is met ‘grijs gebied’.

Ik moest denken aan een lied van Casting Crowns: Slow fade. Daarin schrijft Mark Hall dat integriteit kan vervagen maar dat dit niet zomaar binnen een dag gebeurt. Het begint met kleine keuzes en dit worden steeds grotere keuzes. Grijs gebied wordt zwart gebied. Kleine keuzes krijgen grote gevolgen. Bekijk de videoclip van Slow fade hier.

Integriteit vindt op drie niveaus plaats: op persoonlijk niveau, op bedrijfsniveau en op omgevingsniveau. Meer daarover in 3 Niveaus van integriteit en in de categorie Integriteit.

“Moeten getuigen”

Als het gaat om getuigen dan valt me op dat vaak het woord “moeten” gebruikt wordt. Alsof evangeliseren een plicht is. Ik denk dat dit voortkomt uit de houding die we ten opzichte van getuigen vaak hebben. Getuigen en evangeliseren horen bij de Grote Opdracht, het zendingsbevel:

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.” (Mat. 28:19-20)

Deze opdracht zien we vaak als onze plicht, alsof dat het enige is waarvoor we (nog) leven hier op aarde. Maar de Grote Opdracht valt binnen het Grote Gebod: God liefhebben met alles wat in je is. Zie ook het artikel Liefhebben zonder verborgen agenda.

Niet evangeliseren!

Werk is geen evangelisatieplek

Als laatste viel me op dat er een behoorlijk negatieve houding bestaat ten opzichte van het werk als zendingsgebied of evangelisatieplek. Jos Douma merkt op dat dat terecht is omdat je op je werk komt om te werken en niet primair om te evangeliseren. Daar kan ik goed inkomen, al wil ik liever die scheiding niet zo trekken. Evangeliseren bestaat niet alleen uit het vertellen over Jezus en het delen van het evangelie.

De beste evangelisatieboodschap ben je zelf. Of zoals Mark Greene zegt in zijn boek Yes! ‘t Is weer maandag:

“Wat belangrijk is, is dat het getuigenis op het werk naar voren komt in een vorm die niet uitgezet kan worden als een radioprogramma, weggezapt als een televisie-uitzending, weggegooid als een traktaat of van de hand gewezen als de uitnodiging voor een concert. De niet-christen kan bijna elke vorm van het evangelie ‘wegdraaien’, maar hij kan - behalve door moord of duivels sluwe intriges - onmogelijk het schouwspel wegdraaien van een christen die leeft in de kracht van de Geest, dag in, dag uit, uur in, uur uit, crisis in, crisis uit.”

Twee artikelen zijn in dit verband ook interessant: 12 Manieren om te getuigen zonder je baan te verliezen en Mogen christenen hun religie meenemen naar hun werk?

De resultaten van de enquêtes vind je hier en hier.

Vraag: Wat heb jij meegekregen van de Landelijke Themazondag ‘Christen-zijn op je werk’? Herken je je in de enquêteresultaten en in de dingen die mij zijn opgevallen?

Foto door: jemsweb.

Categorie: Achter de schermen