Geloof in je werk

christen zijn op je werk

6 Redenen om mee te doen aan de Landelijke Themazondag ‘Christen-zijn op je werk’

Op zondag 7 november organiseert de Werkgroep Christen-zijn op je werk de Landelijke Themazondag ‘Christen-zijn op je werk’.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kerken en gemeenten op die dag aandacht besteden aan en preken over dit belangrijke thema.

Na een lange tijd van onwetendheid en negeren, ontstaat er de laatste jaren op grotere schaal aandacht voor de relatie tussen geloof en werk.

Deze themazondag is de gelegenheid bij uitstek om dit thema ook in jouw kerk bespreekbaar te maken.

6 Redenen waarom jouw kerk/gemeente moet meedoen aan de Landelijke Themazondag ‘Christen-zijn op je werk’:

 1. Missionaire leefstijl

  Een missionaire leefstijl gaat niet alleen over je kerk, je wijk, je buren en de behoeftigen in je omgeving, maar óók over je collega’s en relaties op je werk.

 2. Ondergeschoven kindje
  
Christen zijn op je werk is van oudsher een ondergeschoven kindje, omdat men het belang van werk niet inzag. Nu is de tijd om daar verandering in te brengen!

 3. Nieuw perspectief
  Als jouw gemeente meedoet ontvang je een nieuw perspectief op werk, evangelisatie, gemeente-zijn, de Grote Opdracht etc. etc.

 4. Aandacht
  Je werk is de plek waar je de meeste uren die je wakker bent doorbrengt. Werk verdient de aandacht!

 5. Kloof overbruggen
  
Door deze themazondag kun je helpen om de kloof tussen zondag en maandag, tussen kerk en werk te overbruggen.

 6. Sacred-Secular Divide overwinnen
  
De Sacred-Secular Divide (SSD) is het denkbeeld dat er een verschil is tussen geestelijk werk en ongeestelijk werk. Op deze themazondag kun je afrekenen met dat denkbeeld!

Daarom is dit dus zo’n belangrijke gelegenheid! Hoe zorg je er dan voor dat jouw kerk/gemeente ook meedoet?

 1. Download de flyer, print hem uit en deel hem uit.

 2. Mail de flyer naar je voorganger/oudste/kerkenraad (en/of mail de link naar dit artikel).

 3. Meld je kerk/gemeente vrijblijvend aan op de speciale website van de themazondag.

 4. Rust niet voordat jouw kerk/gemeente daadwerkelijk meedoet. ;-)

Categorie: Achter de schermen