Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Zijn de gaven van de Geest ook voor op het werk?

De Heilige Geest is een gevoelig onderwerp onder christenen. De gaven van de Geest al helemaal. Toch is het een belangrijk onderwerp, dat ik niet uit de weg wil gaan.

Dit artikel bevat mijn opvatting hierover, op basis van mijn geloof, mijn uitleg van de Bijbel en mijn ervaring. Voel je vrij om het niet met me eens te zijn. :-)

De gaven van de Geest

Als we het hebben over de gaven van de Geest dan slaan we meestal 1 Kor. 12:8-10 op, waar negen gaven genoemd worden:

 • verkondigen van wijsheid

 • overdragen van kennis

 • groot geloof

 • gave om te genezen

 • kracht om wonderen te verrichten

 • profeteren

 • onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is

 • spreken in klanktaal

 • uitleggen wat daar de betekenis van is

Dit worden de negen gaven van de Geest genoemd. Maar ook in Rom. 12:6-8 vinden we een lijstje met gaven:

 • profeteren

 • bijstand verlenen

 • onderwijzen

 • troosten

 • geven

 • leiding geven

 • barmhartig zijn

Ook op andere plaatsen worden nog gaven van de Geest genoemd. Het lijstje is dus niet uitputtend.

Waar zijn de gaven voor bedoeld?

Deze gaven zijn bedoeld om de gemeente op te bouwen:

“In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.” 1 Kor. 12:7

De gemeente is in mijn ogen niet alleen de plaatselijke gemeente die op zondag samenkomt. Het omvat volgens mij niet alleen de ‘christelijke’ activiteiten van de zondagse samenkomst, bidstond, huisgroep en georganiseerde evangelisatie.

De plaatselijke gemeente zou je kunnen omschrijven als de gemeente als ‘stad op de berg’ (Mat. 5:14). Het lichtpunt dat mensen moet aantrekken.

Jezus gebruikt naast de stad op de berg nóg een metafoor voor zijn leerlingen: zout van de aarde (Mat. 5:13). Het zout dat op maandag uitgestrooid wordt doordat vele leerlingen van Jezus naar hun werk gaan. Ook dat is de gemeente.

Dus de gaven van de Geest zijn ook voor op de werkvloer?

Ja, naar mijn mening wel. Veel gaven zijn openbaringen van God om door te geven aan anderen. Dat kan ook prima op het werk.

De Geest beperkt zich niet tot het leven buiten ons werk. God spreekt ook over werkgerelateerde zaken.

In veel situaties op de werkvloer is wijsheid of kennis nodig. Die staan in het rijtje met gaven. Bijstand verlenen, leiding geven en barmhartig zijn kun je denk ik ook wel plaatsen in je werksituatie. Ook dat zijn gaven van de Geest.

Elke gave is voor iedere christen beschikbaar. Je krijgt niet één gave voor heel je leven. De Geest geeft de benodigde gave op het juiste moment.

Ook op de werkvloer.

Vraag: Welke ervaring heb jij met de gaven van de Geest op de werkvloer?

Categorie: Heilige Geest