Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Besaleël: ambachtsman voor God

Wanneer was de eerste keer in de Bijbel dat iemand vervuld werd met de Heilige Geest?

Was het in de tijd van de profeten, zoals Elia of Jesaja? Of bij koning David toen die voor de ark danste? Of was het pas toen de Heilige Geest werd uitgestort met Pinksteren?

Nee, de eerste keer dat iemand vervuld werd met de Geest van God staat beschreven in het verslag van de bouw van de tabernakel.

De tabernakel? Ja, de tabernakel.

Lees maar mee:

“De HERE sprak tot Mozes: Zie, Ik heb bij name geroepen Besaleël, de zoon van Uri, de zoon van Chur, uit de stam Juda, en hem vervuld met Gods Geest, met wijsheid, inzicht en kennis, en dat voor allerlei werk, om ontwerpen te bedenken, om die uit te voeren in goud, zilver en koper; om stenen te bewerken, om die in te zetten; om hout te snijden en werkzaam te zijn in allerlei arbeid.” (Ex. 31:1-5 NBG)

De eerste keer dat iemand vervuld werd met de Geest was het gevolg niet profetie, wonderen of tongentaal, maar vakbekwaamheid! God gaf Besaleël vakbekwaamheid. Hij kreeg talenten, wijsheid, vakmanschap en inzicht: om te ontwerpen, goud, zilver, koper en brons te bewerken, stenen te bewerken en hout te bewerken.

God wil bij zijn volk wonen

Weet je waarom de tabernakel werd gebouwd? Niet omdat de Israëlieten dan God konden aanbidden, maar:

“De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen.” (Ex. 25:8)

God wilde bij zijn volk wonen, daarom liet Hij de tabernakel bouwen. Toen de tabernakel was, nam God zijn intrek in zijn nieuwe woning (misschien moet ik “buitenplaats” zeggen): zijn heerlijkheid vulde de tabernakel (Ex. 40:34).

In zekere zin is/wordt de hele aarde ook een tabernakel, een plek voor God om te wonen:

“Maar zoals de zee vol water is, zo zal de aarde vol kennis van de grootheid van de HEER zijn.” (Hab. 2:14)

De tabernakel bouwen

Heb jij het idee dat jouw werk betekenis heeft voor God? Besaleël en Oholiab (zijn assistent) mochten de tabernakel bouwen en zo werken voor de Heer. Dat is ook jouw roeping:

“Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus!” (Kol. 3:23-24)

Werk alsof het voor de Heer is. Dan bouw je mee aan de tabernakel, de woonplaats van de Heer.

Besaleël werd vervuld met de Geest, niet om te profeteren maar om te werken, niet om wonderen te verrichten maar om te bouwen. Ga jij vervuld van de Geest naar je werk? Versta je de stem van God in je werk?

Besaleël kreeg talent, inzicht, wijsheid en vakmanschap om zijn ambacht uit te oefenen. Hij was een ambachtsman voor God.

Vraag: En jij?

Foto door: Jeff Kubina