Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Trekken of duwen?

Dit is het tweede deel in onze serie over het Evangelie van het Koninkrijk.

Stel, je vaart op een mooi cruiseschip en er steekt een zware storm op. Een storm zo groot, dat het cruiseschip er niet tegen opgewassen is. Het schip gaat zinken.

De enorme golven breken het schip in tweeën alsof het een luciferhoutje is. Je klampt je vast aan een stuk drijfhout, maar je bent een speelbal van de golven. Heen en weer word je geslingerd als er opeens een helikopter met zoeklichten verschijnt.

Boven het huilen van de storm is het nauwelijks te verstaan maar toch vang je op wat de piloot door de luidspreker roept. Hij gaat iemand aan een touw naar beneden laten zakken om je te redden uit het kolkende water. Je moet wel je stuk drijfhout loslaten, anders word je niet meegenomen.

Eenmaal in de helikopter help je moedig mee om nog meer drenkelingen te redden. Na een vlucht die een eeuwigheid lijkt te duren kom je uiteindelijk aan op de plaats waar ze beloofd hadden heen te vliegen.

Het evangelie van redding

Het bovenstaande is een metaforische weergave van het evangelie van redding: als christenen proberen we mensen te redden uit een wereld die ten onder gaat. Eenmaal aan boord help je mee om ook anderen te redden terwijl je onderweg bent naar het beloofde land, de hemel.

De mensen die we proberen te redden hebben het vaak nog niet eens door dat er schipbreuk is geleden en dat ze ten onder gaan als ze niet gered worden. Daarom vertellen we ze dat nog even: “je bent een zondaar en gaat naar de hel als je je niet laat redden”. Misschien een beetje gechargeerd, maar dit is wel vaak de boodschap.

Je ziet, dit is een trekbeweging: mensen redden uit de wereld en van de hel. Mensen die gered zijn leven ervoor om zoveel mogelijk mensen te redden.

Het evangelie van het Koninkrijk

Jezus ging rond en verkondigde de komst van het Koninkrijk. Ook in het Onze Vader gaat het over het komende Koninkrijk. Het Koninkrijk komt en tegelijk is het er al, want door Jezus bediening is het gekomen:

“Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen.” (Mt. 12:28)

Het Koninkrijk zal pas volledig komen bij Jezus terugkomst, maar het ligt al wel binnen ons bereik (Lk. 17:20) en de Vader heeft ons het Koninkrijk willen schenken (Lk. 12:32).

Maar wat is nu eigenlijk het Koninkrijk van God? Het Koninkrijk van God gaat ten diepste over het koningschap van Jezus en straks dat van de Vader:

“En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat ‘God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd’. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood, want er staat: ‘Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd.’ Wanneer er ‘alles’ staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren.” (1 Kor. 15:24-28)

Dat is goed nieuws! Jezus is koning en alle vijanden worden vernietigd! Het koninkrijk van God breekt door, stapje voor stapje.

Dit is meer een duwbeweging: de komst van het koningschap van Jezus.

Trekken of duwen?

Het verkondigen van het evangelie van redding is een trekbeweging: mensen redden uit de wereld en van de hel. Het verkondigen van het evangelie van het koninkrijk is een duwbeweging: het koningschap van Jezus bij de mensen brengen. Wat is nu het juiste?

Beiden. Het evangelie van redding is juist, maar onvolledig. Het is te beperkt. Het evangelie van het koninkrijk omvat het evangelie van redding: Jezus stierf voor onze zonden, zegevierde over de dood en aanvaardde het koningschap. Hierdoor is een relatie met de Vader weer mogelijk en kunnen we leven als koningszonen in plaats van dooie honden.

Van daaruit kunnen we het goede nieuws van het koninkrijk vertellen, tot het einde komt:

“Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.” (Mt. 24:14)

Vraag: Hoe denk jij over het Koninkrijk van God?

Lees ook deel drie in de serie over het Evangelie van het Koninkrijk: Het koninkrijk van kracht.

Foto door: Badruddeen

Categorie: Getuigen