Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Verzoend met God

De afgelopen delen van serie De Spiegel heb ik o.a. laten zien wat het betekent om zout, licht, vriend, en nieuwe schepping te zijn. Allemaal zelfstandige naamwoorden die iets zeggen over jouw identiteit in Christus.

Vandaag wil ik je laten zien wat het inhoudt om verzoend te zijn met God. Als je in de spiegel kijkt kun je tegen jezelf zeggen: ik ben verzoend met God. Dit vormt een belangrijk onderdeel, misschien wel de basis, van je identiteit in Christus.

Spiegel 7: “Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd.” 2 Kor. 5:18

Van vijand naar vriend

Verzoening betekent: verandering van vijandschap naar vriendschap. Je was eerst een vijand van God maar je bent nu een vriend van God:

“Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon (...).” Rom. 5:10

Meestal vind er bij verzoening een verandering plaats in beide partijen, maar het woord voor verzoening wat hier gebruikt wordt houdt in dat er aan één zijde iets veranderd. Doordat Jezus stierf voor ons is er aan Zijn zijde iets veranderd waardoor de vijandschap in vriendschap omgezet kon worden.

Je bent geen vijand meer, maar een vriend van God.

Ervaar jij vijandschap in een relatie? Zou je in die relatie een verandering willen zien van vijandschap naar vriendschap, een verzoening?

Gods initiatief

God heeft ons met Hem verzoend. Hij nam het initiatief door Zijn Zoon te geven. Dat is de kern van Kerst: de komst van Jezus naar de aarde, om voor ons tot zonde te worden, zodat Hij ons met Hem kon verzoenen!

Afbeelding van een doornenkroon

Voltooid verleden tijd

Terug naar de tekst, 2 Kor. 5:18. In het Grieks wordt de voltooid verleden tijd gebruikt en in de NBV wordt dit juist vertaald: “Hij heeft ons met zich verzoend.” Dit betekent dat die verzoening voor eens en voor altijd heeft plaatsgevonden. Hij heeft jou met Hem verzoend. Jij bent met Hem verzoend.

Dit houdt o.a. in dat God niet meer boos op je wordt en dat je altijd toegang tot Hem hebt.

Hij heeft jou ook de verkondiging over de verzoening toevertrouwd, maar daarover gaan we het een andere keer hebben.

Hoe verandert dit jouw kijk op je werk? Verandert dit je omgang met collega’s, klanten, leveranciers of concurrenten?

Lees de hele serie

Deze post is onderdeel van de serie De Spiegel, over je identiteit in Christus. In deze serie bekijken we wat dat betekent voor jou als christen in je werk. Het begin van de serie vind je hier.

Foto door: Russ Neumeier.