Geloof in je werk

christen zijn op je werk

Een gezegend 2011!

Vandaag heb ik geen artikel voor je, maar iets anders. Een nieuw jaar is aangebroken, met nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe uitdagingen, nieuwe problemen, nieuwe vreugde en nieuwe relaties.

Het lijkt wel alsof je ieder jaar een nieuwe start kunt maken. Ik wil je zegenen voor dit nieuwe jaar.

(Waar hieronder hem of zijn staat kun je ook zij of haar lezen.)

Vader, dank U voor iedereen die dit leest. Voor de reis die we tot nu toe samen hebben gehad, voor de ervaringen die we hebben gedeeld. Dank U voor de honger in zijn hart om U te dienen, U te laten zien en U te eren door en op zijn werk.

Een nieuw jaar is begonnen, een nieuw jaar van mogelijkheden. Een nieuw jaar van zegeningen. Een nieuw jaar van uitdagingen en moeilijkheden, die er ongetwijfeld ook zullen zijn. Ik zegen jou met Gods liefde om hier bovenuit te stijgen, boven de mogelijkheden en de moeilijkheden. Als een adelaar die hoog boven het oppervlak vliegt en niet aan het wankelen gebracht wordt door wat er beneden gebeurt.

Ik zegen je met Gods wijsheid om beslissingen te nemen en keuzes te maken. Wijsheid om beslissingen te nemen waarmee je je baas dient, het bedrijf en je werknemers. Wijsheid om in keuzes te ‘werken als voor de Heer’.

Ik zegen je met Gods Geest om het onmogelijke mogelijk te maken. Vader, vervul degene die dit leest met de Heilige Geest op dit moment, zodat hij vakbekwaamheid zal ontvangen, net als Besaleël. Vul hem met de Geest zodat hij inzicht, kennis en openbaring zal hebben. Zodat hij de zachte fluisterstem van U kan verstaan temidden van de drukte van alledag.

Ik zegen je met passie om de verlangens van je hart uit te leven en je dromen te verwezenlijken. Ik zegen je met ambitie, diep geworteld in je identiteit, om invloed te hebben. Ik zegen je op je ontdekkingstocht naar de dromen en verlangens die God in je heeft gelegd.

Ik zegen je met inzicht in je identiteit in Christus. Je bent een geliefde zoon van God! Niets kan dat veranderen. Leef als een zoon en niet als een slaaf. Ik zegen je met de onweerstaanbare drang om binnen te lopen bij de Vader omdat je thuis bent bij Hem. Ik zegen je met aanvaarding en bevestiging, met een diepe, innige, intieme relatie met God.

Ik zegen je met rust om afstand te nemen van je werk en alles wat je doet. Om het terug te geven aan God en van Hem de vrucht te verwachten. Om stil te staan en diep in te ademen. Om los te laten datgene wat jij niet onder jouw controle kunt hebben. Om los te laten datgene wat niet binnen jouw cirkel van invloed valt.

Ik zegen je met integriteit om vraagstukken goed op te lossen en met dezelfde maat te meten als waar jij mee gemeten wordt. Ik zegen je met liefde om te kunnen liefhebben zonder verborgen agenda. Liefhebben omdat jij eerst bent liefgehad, liefhebben vanuit een oprechte liefde.

Ik zegen je met een bijzonder jaar. Een jaar waarin je nieuwe dingen zult ontdekken, nieuwe lessen zult leren, nieuwe voorziening zult ervaren, nieuwe vreugde zult vinden en een diepere relatie met de Vader zult hebben.

Een gezegend 2011!

Categorie: Achter de schermen